Beleggingsfondsen

In de onderstaande tabel vindt u alle informatie van de fondsen die deel uitmaken van de Belgische bevek Van Lanschot Bevek. De beheervennootschap van deze fondsen is CADELAM. Alle fondsen zijn opgericht met onbeperkte looptijd. Tevens kunt u per fonds een factsheet raadplegen die maandelijks wordt gepubliceerd. Vanzelfsprekend wijzen wij u ook graag op de KIID, het prospectus en het (half)jaarverslag.

Vóór elke transactie dient de essentiële beleggersinformatie/KIID van het betreffende fonds goed door genomen te worden. Op deze wijze kan met kennis van zaken beslist worden al dan niet in het betreffende fonds te beleggen. De essentiële beleggersinformatie, het laatste periodieke verslag en de prospectus zijn op deze pagina verkrijgbaar alsook in de kantoren van F. van Lanschot Bankiers nv, Belgisch bijkantoor. Dit zowel in het Nederlands als in het Frans. Financiële dienst: F. van Lanschot Bankiers nv, Belgisch bijkantoor, Desguinlei 50 in 2018 Antwerpen. De NIW (uitgedrukt in EUR) van de compartimenten worden dagelijks gepubliceerd in dagblad De Tijd alsook op de website van BEAMA.

 

Factsheet KIID (A) KIID (B) KIID (C) Prospectus
Very Defensive Portfolio NL NL NL NL NL
FR FR FR FR
Defensive Portfolio NL NL NL NL
FR FR FR FR
Balanced Portfolio NL NL NL NL
FR FR FR FR
Growth Portfolio NL NL NL NL
FR FR FR FR
High Growth Portfolio NL NL NL NL FR
FR FR FR FR
 
Equities DBI-RDT NL NL NL NL
FR FR FR FR
Euro Obligatiefonds NL NL    
FR FR    
Flexible Portfolio NL NL NL NL
FR FR FR FR

 

Halfjaarverslag Van Lanschot Bevek
Nederlandstalige editie
Franstalige editie

Jaarverslag Van Lanschot Bevek
Nederlandstalige editie
Franstalige editie

KIID (A), KIID (B) en KIID (C) staat voor Key Investor Information Document voor deelbewijzen van respectievelijk klasse A, B en C. ´Fonds´ is een alternatieve benaming van een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) of een compartiment van een ICB. Een aanbeveling voor een beleggingsfonds is algemeen, objectief en onafhankelijk van aard en houdt dus geen rekening met de persoonlijke situatie van klanten. Deze aanbevelingen kunnen nooit beleggingsadvies uitmaken, ook niet mocht de aanbeveling in kwestie persoonlijk worden gedaan. Van Lanschot is dan ook niet aansprakelijk indien klanten zouden beslissen om deze algemene aanbevelingen te volgen. Van Lanschot heeft een beleid inzake de preventie van belangenconflicten. Dit beleid kan teruggevonden worden op de website www.vanlanschot.be. Hier kan de tarievenbrochure teruggevonden worden. De volgende partijen houden een aanzienlijke deelneming in de Van Lanschotgroep: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, Stichting Pensioenfonds ABP, Wellington Management Company LLP, Rabobank Nederland, LDDM Holding B.V., Reggeborgh Invest B.V., FMR LLC, Invesco Limited en Henderson Group Plc. Het is niet toegestaan de gegevens in deze uitgave geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot. Van Lanschot staat als kredietinstelling onder toezicht van de Nationale Bank van België (NBB).

Voor de aandelenklasse A geldt er geen minimum inschrijving, voor B en C is dat respectievelijk minimaal €500.000 en €2.500.000. Er gelden geen instapkosten en uitstapkosten. Op de kapitaliserende aandelenklasses geldt er bij verkoop een roerende voorheffing ad. 30% op de meerwaarde van de vastrentende component en een beurstaks ad. 1,32% (max. €4.000). Op de distribuerende aandelenklasses geldt er enkel een roerende voorheffing ad. 30% op de dividenden. Dit belastingregime geldt op heden (01/01/2017) en kan op ieder moment door de Wetgever veranderd worden.

Klachten kunnen gericht worden aan:
F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor
Klachten
Desguinlei 50 2018 Antwerpen
Tel.: +32 3 286 78 00
klachten@vanlanschot.be

De contactgegevens van de Ombudsman zijn:
Ombudsfin VZW
North Gate II
Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
Website ombudsfin