Aandeel Adidas te duur vlak voor resultaten

Het aandeel Adidas is sinds eind december met 20% opgelopen naar een historisch hoogtepunt na een volatiel koersverloop. Zie ook onderstaande figuur. Met een waardering van 22 maal de nettowinstverwachting over de komende twaalf maanden vinden wij het aandeel erg aan de prijs. Beleggers sorteren daarmee voor op een sterke winstgroei. Wij hebben een negatieve opinie op het aandeel met een koersdoel van € 155,-. Dat impliceert een negatief koerspotentieel van bijna 30%.

De sterke winstgroeiverwachtingen zijn ook niet heel vreemd in het licht van de sterke winstgroei van de afgelopen jaren. De geschoonde winst per aandeel nam in 2015 toe met 16%, in 2016 met 34% en over 2017 zelfs met 43%. Dit groeitempo lijkt nu af te vlakken.

Woensdag 13 maart publiceert Adidas de resultaten over 2018 en analisten voorzien dat de winstgroei weer terug zal vallen naar ‘slechts’ 19%. De koers-winstverhouding ligt momenteel nog altijd rond het vijfjarig gemiddelde (bron: Bloomberg). Beleggers lijken er niet van overtuigd te zijn dat het groeitempo van de winst per aandeel zo sterk terug zal vallen.

Verbeteringen brutomarge gaan op in investeringen

Wat de resultaten over 2018 betreft, verwachten wij een omzet die aangejaagd door het WK Voetbal in Rusland met circa 5% toeneemt tot € 22,3 miljard. Dat zou een prima resultaat zijn en bovendien meer dan de gemiddelde analistenverwachting van € 22,0 miljard (bron Bloomberg). Dankzij een steeds groter aandeel van directe verkoop aan consumenten via eigen winkels en online is Adidas in staat de brutomarge op deze omzet steeds verder te verbeteren. Wij denken daarom dat de brutomarge op 51,0% uit zal komen, ruim boven het vijfjarig gemiddelde van 49%. Het management zelf is nog wat positiever en gaat uit van 51,4%. Tot zover veelbelovend dus.

We verwachten echter dat de verbeteringen in de brutomarge door de aanwezigheid van sterke concurrentie in de modesector geherinvesteerd zullen worden in marketing en merkontwikkeling. Hierdoor zullen de brutomarges niet of slechts beperkt resulteren in verbeteringen van de operationele marge. Vooral op de langere termijn. We gaan voor 2018 nog uit van een geschoonde operationele marge van 10,7%. Dat is net onder de verwachting van het management van 10,8%. Wij verwachten echter dat de investeringen in de concurrentiepositie de operationele marge de komende jaren onder druk zetten en dat deze de komende jaren geleidelijk teruglopen richting 10,0%. Vooral het jaar 2019 zal een uitdaging worden, mede vanwege het wegvallen van het effect van het WK Voetbal.

Aantrekkelijk moment om winst te nemen

Concluderend voorzien we 13 maart sterke cijfers over 2018. Maar onze focus zal liggen op wat het management verwacht voor het komende jaar. Dat kan nog wel eens spannend worden. Gezien het huidige koersniveau en de sterke beweeglijkheid van het aandeel Adidas is dit wellicht een goed moment om winst te nemen

Bron: Thomson Reuters Datastream.