Aandeelhouders Total rijkelijk beloond

Total publiceerde donderdagochtend de resultaten over het vierde kwartaal. De geschoonde nettowinst van $ 3,16 miljard was iets beter dan de gemiddelde analistenverwachting van $ 3,10 miljard. De gerealiseerde operationele kasstroom was met $ 10,64 miljard bijzonder sterk door een vrijval uit het werkkapitaal van $ 5 miljard. Geschoond voor deze eenmalige bijdrage was de operationele kasstroom min of meer in lijn met verwachtingen.

Aantrekkelijk is ook dat het management het dividend met 3,1% wil verhogen en het SCRIP-dividend (keuze om dividend in aandelen te ontvangen) te schrappen. Ook dat vinden wij positief. Niet alleen omdat dit verwatering van de winst per aandeel tegengaat, maar wij vinden dit ook een teken van kracht omdat de onderneming hiermee meer ruimte ziet om cash uit te keren aan aandeelhouders. Daarnaast verwacht het management ook nog eens $ 1,5 miljard aan aandelen in te kopen bij een omgeving van een olieprijs van $ 60,- per vat. Kortom, de aandeelhouder wordt rijkelijk beloond. Wij zijn dan ook positief over het aandeel Total.

Hogere olieproductie bij hogere olieprijs

Met de upstreamactiviteiten (olie- en gasproductie) boekte de Franse oliegigant een prima prestatie. De operationele nettowinst van deze divisie was bijna $ 800 miljoen hoger dan verwacht en kwam uit op $ 2,99 miljard. Deze werd onder andere geholpen door een iets hoger dan verwachte productie van 2,87 miljoen vaten olie-equivalent per dag, tegen hoger dan verwachte gerealiseerde olie- en gasprijzen. Zo lag de gemiddelde gerealiseerde olieprijs op $ 57,20 en dat is een prima resultaat gezien de olieprijs in het vierde kwartaal daalde naar een dieptepunt van $ 50,- (Brent). Ook de raffinage- en chemieactiviteiten realiseerde een beter dan verwachte operationele winst van $ 900 miljoen (consensus $ 800 miljoen).

Missers zaten voornamelijk bij de (duurzame) energiedivisie en de marketingactiviteiten (onder andere tankstations). Gezamenlijk lag de operationele nettowinst van deze onderdelen $ 72 miljoen lager dan de analistenconsensus. Daarnaast vielen de investeringen een stuk hoger uit dan verwacht. Daartegenover stonden hogere opbrengsten van desinvesteringen. Over het gehele jaar 2018 komen de netto-investeringen daarmee op $ 15,6 miljard en dat is in lijn met de eerder geschetste verwachtingen van het management. Wat dat betreft geen punt van zorg naar onze mening.

Vooruitkijkend wil het management de olie- en gasproductie met 9% opvoeren, maar de netto-investeringen op $ 15-16 miljard houden. Ook wil het $ 4,7 miljard aan kosten besparen. De operationele uitgaven olie zullen met $ 5,50 per vat olie omlaag moeten gaan. Kortom een hogere productie bij een lagere break-even olieprijs. Dat vinden wij een aantrekkelijk vooruitzicht.