ABN Amro brengt kosten omlaag

ABN Amro presenteerde de resultaten over het derde kwartaal. De nettowinst kwam uit op € 698 miljoen en dat was 18% meer dan analisten hadden verwacht. Echter de hoger dan verwachte nettowinst had grotendeels te maken met eenmalige baten uit inkomsten uit private equity en desinvesteringen. Zonder deze eenmalige posten was de winst 2,5% hoger uitgekomen.

Marktaandeel hypotheken neemt af

De rente-inkomsten van ABN Amro daalden marginaal met 0,3% en lagen in lijn met de verwachtingen. Dit ondanks dat de nettorentemarge onder druk bleef staan en daalde tot 1,63% (1,64% voorzien).  De gemiddelde betaalde rentevergoeding op spaarproducten daalde tot 0,03%. Voor zakelijke deposito’s lag dit tarief zelfs nul.  

Het aantal zakelijke leningen nam gestaag toe, maar de groei van het aantal hypotheekleningen stond onder druk door concurrerende marktomstandigheden. Het marktaandeel voor hypotheekleningen nam af naar 16%. Normaliter heeft ABN Amro een marktaandeel van 20%.

Positief was dat ABN Amro de kosten verder omlaag wist te brengen. Deze vielen 1% lager uit dan verwacht. Personeelsreductie droeg hieraan bij. ABN Amro nam afscheid van 495 medewerkers. De kostenbatenratio kwam uiteindelijk uit op 52,9% en dat is veel lager dan de analistenschatting van 57,3%. Hiermee lijkt de targetrange van 56% tot 58% al te zijn bereikt voor 2020. Mogelijk dat er een aangescherpt kostenprogramma voor 2020 komt bij de strategie-update van 16 november.

Strategie-update

Het management houdt op 16 november een dag voor beleggers. Dan zal het management zijn nieuwe strategische prioriteiten presenteren. Onderdeel hiervan is de kapitaalpositie. De kernkapitaalratio steeg naar 18,6% en dat is al boven de targetrange van 17,5% tot 18,5%. Het management maakte wel bekend de dividenduitkering te willen gaan verhogen, de pay-outratio gaat omhoog naar 60% van de nettowinst over 2018. Die verhoging is al meegenomen in de berekening van de CET1-ratio van 18,6%. Analisten hadden al op een hoger dividend voorgesorteerd.

Al met al geen wereldschokkende resultaten van ABN Amro, maar ze geven ons wel het juiste comfort. We kijken uit naar 16 november en blijven bij onze neutrale opinie op het aandeel ABN Amro.