Adecco en Randstad geraakt door negatief analistenrapport

De uitzendsector in Europa krijgt donderdagochtend flinke klappen. Adecco gaat 5,0% lager en Randstad levert 5,5% in. De cyclische uitzendbranche blijft in het verdomhoekje zitten nu de mondiale economie gas terugneemt.

De werkgelegenheid in de industrie groeit niet zo hard meer, zo blijkt uit de inkoopmanagersindices in diverse regio’s. Kijken we naar de eurozone dan wordt de zwakte in de auto-industrie gevoeld en die trend houdt mogelijk langer aan dan gedacht. Bij Randstad komt driekwart van de Duitse omzet uit de auto-industrie.                       

Voor broker Credit Suisse genoeg redenen om meer vraagtekens te plaatsen bij de beleggingscasus van uitzenders. Adecco kreeg zelfs het advies ‘underperform’ aan zijn broek, mede door de extra onrust van de Franse ‘gele hesjes’. Randstad gaat terug van ‘outperformance’ naar ‘neutraal’.

Lagere winstverwachtingen

De lagere mondiale economische groei in 2019 zorgde ervoor dat de winsttaxaties bij Credit Suisse voor Adecco met 4,7% naar beneden ging, voor Randstad zelfs 5,4%. Wij wijzen erop dat de waarderingen bij deze aandelen laag zijn. Voor Randstad wordt slechts 8,1 maal de winst betaald voor 2018. Adecco zit daar iets boven met 8,9.  Het dividendrendement bij beide uitzenders is relatief hoog, zo rond de 5,7%. Bovenal zijn de balansverhoudingen prima te noemen. Dus dat geeft steun

Het grote risico zit in de omzetontwikkeling die aangejaagd wordt door de mindere economische cijfers. Dat blijft risico’s geven voor de uitzendcasus op de korte termijn. Het gevaar van negatieve analistenbijstellingen ligt meer en meer op de loer. Daarmee moeten beleggers terdege rekening houden. Op de langere termijn blijven wij positief over de uitzenders Adecco en Randstand vanwege de fundamentele kwaliteiten.