Ahold Delhaize stelt orde op zaken in de VS

De derdekwartaalresultaten van Ahold Delhaize (+5,3%) zijn op bijna alle fronten beter dan verwacht. De groepsomzet viel 2% hoger uit dan voorzien en de onderliggende EBIT-marge was met 4,1% iets hoger dan de door analistenschatting van 4,0%. Prima cijfers en het bedrijf profiteert van het goede economische klimaat.

VS niet langer probleemkind

Speciale aandacht bij de cijferupdate ging uit naar de VS. Bij het vorige kwartaalbericht miste de organische omzetgroei de verwachtingen aanzienlijk met 0,6 procentpunt. Voor de tweede helft van 2018 beloofde het management verbetering door organisatorische aanpassingen. En die belofte is meer dan waargemaakt.

De identieke omzetgroei in de VS kwam (gecorrigeerd voor positieve orkaaneffecten) uit op 2,5% in het derde kwartaal. Analisten rekenden slechts op een toename van 1,2%. Ook de onderliggende EBIT-winstmarge voldeed met 4,1% keurig aan de verwachtingen. Het winkelconcept van Stop & Shop is op de schop genomen en de nieuwe outlook moet het imago opfrissen.

Internetverkopen krijgen meer tractie

Een ander pijnpuntje bij Ahold was altijd de te zwakke expansie van de internetverkopen. Maar ook hier werd korte metten mee gemaakt. In de VS pluste Ahold er 12% aan omzet bij afgelopen kwartaal, in het tweede kwartaal was dit slechts 7,7%. In Nederland kwam er zelfs 33% aan omzet bij door websites als bol.com en ah.nl.

België blijft achter, Nederland groeit zeer sterk

De stappen die Ahold Delhaize neemt in België om de resultaten te verbeteren, werpen nog onvoldoende zijn vruchten af. De identieke omzetgroei bleef steken op 0,6%, analisten rekenden op het dubbele. Het snijden in de kosten gaat het concern duidelijk beter af, de EBIT-winstmarge verbeterde zich tot 3,1% (2,7% verwacht). Lagere kosten door meer schaalvoordelen waren de aanjager. In Nederland werd zelfs een identieke omzetgroei van 5,9% behaald, bijzonder sterk en veel hoger dan de marktverwachting van 3,5%. 

Ophoging doelstelling voor 2018

De doelstelling voor de vrije kasstroom voor geheel 2018 gaat naar € 2,0 miljard (+100 miljoen). Ahold Delhaize zal in 2018 minder investeren dan gepland, dat is de grootste reden. De verwachte bruto schaalvoordelen door de fusie handhaaft Ahold Delhaize op € 750 miljoen, te bereiken in 2019.    

De beleggingscasus van Ahold Delhaize blijft ijzersterk. En we moeten wederom de uitstekende bedrijfsvoering de loftrompet toesteken. De problemen in de VS zijn aangepakt met gewenst resultaat. In België wordt hard gewerkt om de omzet op te krikken. En Nederland draait als een tierelier. We merken wel op dat de supermarktomgeving veel (prijs)concurrentie kent, vooral in de VS. Daarnaast is de consumentenvraag gevoelig voor wisselingen in de economie.   

Tijdens de Capital Markets Day op 13 november zal Ahold Delhaize de strategie voor de komende jaren toelichten. Wij blijven positief en zien de 13 november met vertrouwen tegemoet. Wij hanteren een € 25,00 koersdoel voor Ahold Delhaize.