Alert: opinie telecommer Proximus naar negatief

Wij voorzien meer onzekerheid bij de beleggingscasus van de Belgisch telecomoperator Proximus. Dat is voor ons reden om het aandeel van een negatieve opinie te voorzien. Op de Belgische telecommarkt hebben we een voorkeur voor Telenet, waarop we positieve opinie hebben.

Toenemende concurrentie op Belgische markt

Verslechterende marktomstandigheden zitten Proximus volgens ons in de weg. Zo rekenen we op toenemende concurrentie op de belangrijke eindmarkt Wallonië. Concurrenten VOO, Orange België en Telenet timmeren hier hard aan de weg. Met name Telenet vinden slagvaardiger, ook op de Vlaamse markt. De grotere concurrentie gaat ten koste van het marktaandeel van Proximus. Wij verlagen onze omzet- en winstverwachtingen tot en met 2021 met respectievelijk -1,6% en -0,7% . Voor de komende twaalf maanden verwachten wij voor Proximus-aandeelhouder een pover totaalrendement van slechts 1%.

Verdere herstructurering organisatie een vereiste

De EBITDA-margegroei bij Proximus zal in onze ogen de komende jaren zeer beperkt zijn. Voor 2019 rekenen wij op een EBITDA-marge van 33%, in 2021 moet dit 34% zijn. Dit wordt voornamelijk gestuwd door operationele kostenbesparingen. Wij zien het zojuist aangekondigde plan om 1.900 FTE te ontslaan als een vereiste. In plaats hiervan is Proximus voornemens om tegen 2021 1.250 werknemers met een ICT of ‘digitaal’ profiel aan te nemen. Een goede stap in de juiste richting, maar er is meer nodig om de beleggingscasus een zetje in de goede richting te geven. Zeker gezien de uitrol van het FTTH-netwerk (glasvezelverbinding tot aan woning) dat door de hoge kosten tot en met 2031 flink gaat drukken op de winstgevendheid van het concern. Wij denken dat de brutobesparingen van € 240 miljoen die Proximius voorspiegelt,  slechts netto uitkomen op € 50 miljoen.

Waardering Proximus onaantrekkelijk

Het verwachte vrije kasstroomrendement over 2019 schatten wij op 7,2%. En dit is minder gunstig dan het rendement van Telenet (8,5%) en Europese concurrenten (7,5%). Bovendien blijft de groei van de vrije kasstroom de komende drie jaren achter bij de sector. Wij voorzien een 2%, samengestelde groei en dat ligt 1,5 procentpunt onder de marktverwachting. Hiermee blijft Proximus ook achter bij de concurrentie in de toekomst. Wij adviseren dan ook het aandeel Proximus van de hand te doen en te kiezen voor aantrekkelijkere spelers binnen het telecomlandschap. Binnen België hebben wij een voorkeur voor Telenet.