ASML geeft beleggers comfort met herhaling doelstellingen

De eerstekwartaalcijfers van ASML zijn sterk en overtreffen de verwachtingen, zo geeft de maker van chipmachines woensdag aan. Het negatievere sentiment dat ontstond bij de vierdekwartaalcijfers schudt ASML daarmee resoluut van zich af. Daarnaast herhaalde het concern de eerder uitgesproken omzetdoelstelling voor 2019 van rond de € 12 miljard. Dat schept vertrouwen voor de omzetontwikkeling voor de tweede helft van het jaar waarbij vooral de nieuwe EUV-machines (Extreme UltraViolet) de kar gaan trekken.

Eerste kwartaal beter dan verwacht

ASML boekte in het eerste kwartaal van 2019 een omzet van € 2,23 miljard. Bij de jaarcijfers gaf ASML nog aan voor de eerste drie maanden van dit jaar een omzet van € 2,1 miljard te verwachten. De additionele verscheping van de geavanceerde EUV-machines was met € 370 miljoen hoger dan de gemiddelde verwachting van analisten.

De brutomarge van ASML kwam uit op 41,6%, en dat is hoger dan de raming van het analistengilde (40,2%). Dit werd gedreven door hogere winstgevendheid van de ‘oudere’ productlijn (de Deep Ultraviolet). De EBIT of operationele winst kwam hierdoor uit op € 334 miljoen en dit was flink boven de analistenverwachting van € 233 miljoen. ASML profiteerde van lagere (algemene) kosten.

Brutomarge voor tweede kwartaal valt licht tegen

ASML begroot zijn omzet voor het tweede kwartaal op € 2,5 miljard tot € 2,6 miljard. Dat is in de prik van analisten die op € 2,55 miljard rekenen. Opvallender is de iets zwakkere verwachting van de brutomarge van 41% tot 42%. Het analistengilde telt hier namelijk op 42,4%.

Voor het lopende jaar 2019 houdt het management van ASML vast aan zijn omzetdoelstelling. Dat betekent, dat er in het tweede halfjaar een omzetversnelling gaat plaats vinden. Hiermee bevestigt ASML ook dat de chipsector aan de vooravond staat van een herstel.

Hoge waardering ASML brengt risico’s met zich mee

De beleggingscasus van ASML is sterk, maar erg afhankelijk van ontwikkelingen in de chipsector. De onderneming is uitstekend gepositioneerd voor verdere groei door de invoering van nieuwe technologie.

Maar ook ASML is niet onaantastbaar en heeft last van tegenwind door vraaguitval bij geheugenchips. We wijzen op de verwachte koers-winstverhouding van 30,4 maal de verwachte winst voor 2019 (op basis van Bloomberg). Dit is hoog en brengt risico’s met zich mee. Het maakt ASML gevoeliger voor tegenvallende groei op chipmarkten en/of voor lagere wereldwijde economische groei. Hierdoor houden wij momenteel een negatieve opinie op het aandeel.