ASML verhoogt omzetdoelstelling voor 2020

ASML (-0,3%) bekrachtigde donderdag op zijn analistendag Capital Markets de goede gang van zaken bij de onderneming en schroefde de omzetdoelstelling voor 2020 stevig op. Op basis van een hoge waardering houden wij een neutrale opinie op het aandeel ASML.

Omzetverwachting 2020 hoger

ASML verhoogt zijn omzetverwachting nog maar eens. Het management rekent nu op een omzet van circa € 13 miljard in 2020. Dit overtreft de verwachting van analisten (€ 12,5 miljard). Eerder ging de toeleverancier voor de chipindustrie voor 2020 nog uit van een omzet van € 11 miljard. ASML is uitgegaan van een scenario van beperkte marktgroei.

Op basis van verschillende marktscenario’s voor de halfgeleider- en chipmarkt verwacht ASML in 2025 een jaarlijkse omzet die tussen de € 15 miljard en € 24 miljard uitkomt. Het basisscenario van broker JP Morgan rekent met een omzet van € 17,7 miljard, dan wat iets lager is dan het midden van de projectie van ASML.

Wij zijn bij ASML benieuwd naar de ontwikkeling van de nieuwe EUV-machines. Met name de winstbijdrage van dit kroonjuweel interesseert ons. Deze machines zijn in onze ogen een belangrijke motor voor toekomstige omzetgroei bij ASML. De strategie en ontwikkelingen worden later op donderdag becommentarieerd door het management.

Neutrale opinie op ASML

ASML stelt de aandeelhouder een ‘significante’ teruggave van kapitaal in het verschiet in de vorm van aandeleninkoop en stijgende dividenden. Dat vinden wij een goede ontwikkeling. Wij verwachten meer duiding over dit statement in de loop van de middag.

Wij vinden de beleggingscasus van ASML ijzersterk. Het concern staat uitstekend gepositioneerd voor verdere groei van seculaire trends op de chipmarkt. Dit is echter ook terug te zien in de waardering van het aandeel ASML, die is hoog. Hierdoor houden wij een neutrale opinie op ASML.