Banenmisser in februari na onverwachte topmaand januari

De Amerikaanse arbeidsmarkt is een van de belangrijkste spelbepalers voor groei in van de Amerikaanse economie. Voldoende banengroei is een must en daar voldeed het banenrapport over februari niet aan. De toename van 20.000 stuks (exclusief landbouw) bleef mijlenver achter bij de verwachte 180.000. Wij denken van niet dat een snelle ommekeer dichtbij is.

Voldoende positieve factoren aanwezig in het banenrapport van februari.

Allereerst wijzen wij nog even op de buitensporige banengroei in januari van 311.000 stuks. Mogelijk dat er banen naar voren zijn gehaald in. Gemiddeld komen er in de VS maandelijks zo’n 200.000 banen bij. 

Verder is er de aantrekkende loongroei. Op maandbasis verdiende de gemiddelde Amerikaan 0,4% meer in februari. Op jaarbasis ligt het cijfer nu op een fraaie 3,4%. Gelukkig zien we daarnaast ook de productiviteit per gewerkt uur de afgelopen drie kwartalen flink aantrekken zodat de loongroei  ‘gerechtvaardigd’ is en acuut inflatie uitlokt. De Fed zal niet direct opschrikken en vasthouden aan het huidige geldbeleid.  

Het werkloosheidspercentage zakte in februari terug van 4,0% naar 3,8% mede doordat overheidspersoneel weer aan het werk ging na de gedeeltelijke 'shutdown' van de overheid in januari. Het gemeten bredere U-6 werkloosheidspercentage, inclusief mensen die onvrijwillig part-time werken of zelfs het zoeken naar een baan hebben opgeven, zakte in februari in tot 7,3% (was 8,1%) en dat is bijna het laagste punt van deze eeuw. Dat wijst erop dat de arbeidsreserves verder slinken en de arbeidsmarkt voorlopig nog krap blijft.

Hoe verder?

We maken ons pas zorgen over de Amerikaanse arbeidsmarkt zodra de wekelijkse initiële aanvragen voor een werkloosheidsuitkering snel stijgen en richting of boven de 300.000 uitkomen. Tot op heden liggen die aanvragen gemiddeld rond de 225.000 op weekbasis en zijn stabiel.

Ook een structurelere banencreatie onder de 100.000 wijst erop dat de aanwas van de beroepsbevolking niet meer wordt geabsorbeerd door de arbeidsmarkt met een oplopende werkloosheid tot gevolg. Dat drukt vervolgens het vertrouwenssentiment bij de consument en mogelijk in het verlengde daarvan de bestedingen. Maar zover is nog niet.

Jack Horvest is investment specialist.