Bankencijfers uit Verenigde Staten stellen gerust

De Amerikaanse banken JP Morgan Chase (+4,6%) en Wells Fargo (-2,6%) meldden zich vorige week vrijdag aan het cijferloket. Het waren de winnaar en verliezer. JP Morgan rapporteerde een recordwinst in het eerste kwartaal, terwijl Wells Fargo worstelt met de winstgevendheid.

Wells Fargo in hoek van klappen

Wells Fargo blijft ook komende maanden in de hoek zitten waar de klappen vallen. Geschoond voor allerlei incidentele baten was de kernwinst per aandeel $ 1,00 en dat was grofweg 10% onder de verwachtingen van analisten. De bank ziet de belangrijke netto rentemarge terugvallen naar 2,91%. Voor geheel 2019 verwacht het management van Wells Fargo een daling van de netto rente-inkomsten van 2% tot 5% waar eerder was een stabilisatie afgegeven.

Wells Fargo heeft veel problemen op korte termijn. De bank moet op zoek naar een vervanger van CEO Tim Sloane. Daar gaat enige kostbare tijd over heen, zeker nu de bank zich in een turbulente fase bevindt. Verder mag de bank zijn balans momenteel van de Amerikaanse  centrale  bank Fed niet uitbreiden vanwege wangedrag op de financiële markten in het verleden. Dat belemmert uiteraard de omzetgroei. Eerst werd gemeld door Wells Fargo dat deze ‘boete’ eind 2018 zou worden opgeheven, maar dat is opgeschoven naar eind 2019. Bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers meldde Wells Fargo helemaal niets meer over deze kwestie. Analisten gaan er vanuit dat de ban pas in 2020 wordt opgeheven.

De kredietkwaliteit van het uitstaande leningenboek van Wells Fargo blijft goed en de kernkapitaalratio (CET1) is met 11,9% voldoende hoog. Dat geeft ruimte om verder eigen aandelen in te kopen en dat is een positieve drijfveer.

Geduld bij beleggers

De beleggingscasus bij Wells Fargo is op de korte termijn verstoord door de vele onzekerheden zoals de dalende netto rente-inkomsten, het verbod om de balans te laten groeien en de zoektocht naar een nieuwe topman.

Op de langere termijn biedt de beleggingscasus bij Wells Fargo zeker perspectief, vooral het opheffen van de Fed-restricties zal een positief effect hebben. Voor de langere termijn hebben wij een positieve opinie op Wells Fargo en een nieuwe topman kan eindelijk de smet op de bank gaan wegpoetsen. Vooralsnog moeten beleggers nog even geduld hebben. De vele onzekerheden die er zijn, willen we eerst graag opgelost hebben of althans uitzicht op een oplossing. Dan kunnen we pas echt enthousiast worden.

Een heel ander verhaal bij JP Morgan

De netto-omzet bij JP Morgan groeide in het eerste kwartaal met 5% jaar-op-jaar. Dat werd vooral gedreven door groei in de particuliere sector. De bank claimt inmiddels 50% van de Amerikaanse huishoudens als klant te hebben. De nettowinst nam over het afgelopen kwartaal met 5% toe tot $ 9,2 miljard, waarvan $ 4 miljard afkomstig is van consumenten. De winst per aandeel was met $ 2,65 aanzienlijk boven de door analisten voorziene $ 2,35.

Een ander opvallend sterk punt bij JP Morgan is de kredietverlening. De omzet bij bedrijfskredieten groeide in het eerste kwartaal met 8%. Daarmee weerlegt de bank zorgen over de Amerikaanse economie. Bedrijven en ook burgers blijven gewoon krediet vragen.

Minder verging het JP Morgan bij de handel in financiële producten. De afgenomen handelsactiviteiten in aandelen leverde dit kwartaal een 13% lager resultaat op dan het drukke eerste kwartaal van 2018. Een positief punt is dat JP Morgan de omzet bij de divisie investmentbanking met 10% wist te verhogen. Dat is erg sterk, want Europese tegenhangers meldden daar op voorhand al zwaar weer voor het eerste kwartaal. Overigens waarschuwde JP Morgan wel voor erg zwakke marktomstandigheden in Europa in het tweede kwartaal.

Diverse belangrijke kernpunten tekenden verbetering op. De kernkapitaalratio (CET1) steeg tot een comfortabele 12,1%. (was 12,0%) en duidt op een aanhoudende sterke balanspositie. Het percentage slechtlopende bezittingen/leningen liep licht op tot 1,34% maar is nog steeds erg laag. Tot slot noemen we nog de netto-rentemarge die licht aantrok tot 2,56% en ligt daarmee 0,08% hoger dan een jaar geleden.

Wij stellen dat JP Morgan zich opnieuw van zijn beste kant toonde en een sterke bankfranchise in huis heeft. Wij hebben geen opinie op JP Morgan.