BEL20 licht hoger richting weekend | Beleggers enthousiast over transformatieplan Greenyard

Na dik een uur handel noteert de Belgische sterindex op deze laatste handelsdag van de week op een plus van 0,31% (3.621 punten). Holding Ackermans & Van Haaren (+1,4% tot 137,70 euro) gaat op kop, gevolgd door Sofina (+1,14% tot 177 euro) en telecommer Proximus (+1,13% tot 24,11 euro). Opvallende stijger op de brede markt is Greenyard (+6,93% tot 3,55 euro). De leverancier van groente en fruit presenteert deze morgen de hoogtepunten van het transformatieplan. Die worden goedgesmaakt door beleggers. Het aandeel van zinksmelter Nyrstar (-13,96% tot 0,36 euro) ligt onder druk deze morgen. Het bedrijf bericht deze morgen het uitstel van betaling van de couponrente op de obligatie die dit jaar voor aflossing op de kalender staat alsook de 2024-lening. De 2019-lening (welke voor aflossing  aan 100% op de kalender staat voor 15 september van dit jaar) noteert inmiddels nog op 26 procent van de nominale waarde. Illustratief voor een bedrijf in zwaar weer.

Greenyard (+6,93% tot 3,55 euro) maakt deze morgen een aardige koerssprong. Het bedrijf presenteert deze morgen een transformatieplan dat ten doel heeft de winstgevendheid van het bedrijf vlot te gaan trekken de komende tijd. Een van de voornaamste bestanddelen van het plan van aanpak is de stap van leverancier naar een 'verticaal geïntegreerde retailpartner'. Zo is in het persbericht letterlijk te lezen: 'Om de marktuitdagingen beter het hoofd te bieden en nieuwe kansen te grijpen, hebben Greenyard en haar belangrijkste klanten de gesprekken over een innovatief, verticaal geïntegreerd partnerschapsmodel nieuw leven ingeblazen.' In de praktijk zal dit betekenen dat men vb. in België zal zien hoe de samenwerking met Delhaize en Carrefour verder kan worden verstevigd. Binnen het plan van aanpak kunnen er mogelijk banen verdwijnen en niet-kernactiviteiten worden afgestoten.

Het bedrijf is voornemens tot verbetering van de recurrente operationele bedrijfskasstroom (REBITDA) van 20 miljoen euro voor boekjaar 2019/2020 en meer dan 100 miljoen euro in het volgende boekjaar. Het bedrijf is voorts van plan de balans te verstevigen door een aandelenuitgifte. Over de grootte hiervan doet het bedrijf nog geen verdere mededelingen. Analist Thijs Hoste bij Kempen (opinie 'kopen, koersdoel 12,50 euro) gaat uit van een plaatsing ter grootte van 100 miljoen euro maar geeft tegelijkertijd aan dat desinvesteringen van niet-kernactiviteiten een behoorlijk bedrag af kunnen snoepen van deze omvang. Dat de plaatsing alleszins 'materieel' gaat zijn, lijkt bij de huidige marktkapitalisatie van 155 miljoen euro, is duidelijk. Hoste geeft aan na de conference call welke vandaag op de planning staat, zijn taxaties voor de winst per aandeel etc. nader te zullen bekijken.

Nystar (-13,96% tot 0,36 euro) komt deze morgen met een verwacht, maar evenzo teleurstellend bericht voor houders van haar obligaties. De houder van de 2019 senior obligaties alsook 2024 senior obligaties hoeven voorlopig niet meer uit te gaan van een reguliere betaling van de couponrente. Het bedrijf geeft aan tot deze stap over te gaan tijdens een fase van het bekijken van verschillende scenario´s rond de huidige kapitaalstructuur. Analist Wim Hoste bij KBC Securities geeft aan dat deze stap als een bevestiging mag worden gezien dat een voorstel voor een ruil van schuld naar aandelen ('debt-for-equity swap') aan de obligatiehouders op handen lijkt. Simpel gesteld lijkt het volgens hem aannemelijk dat obligatiehouders van Nyrstar dan voor de keuze worden gesteld om een aflossing in aandelen (met een aanmerkelijk lagere financiële waarde welk de reguliere 100% aflossing van de lening zou vertegenwoordigen) te verkiezen boven een scenario van een volledig ingebreke blijven van de zijde van Nyrstar. Een keuze waar je als obligatiehouder natuurlijk nooit hoopt voor te komen staan.

Ackermans & Van Haaren (+1,4% tot 137,70 euro) maakt deze morgen bekend (samen met oprichter en CEO Hervé Hardy) in verregaande onderhandelingen te zijn met DomusVi om 100% van het aandelenkapitaal (AvH heeft 71,7%) van HPA te verkopen. HPA is de moedermaatschappij van Residalya, een top 10 speler in de Franse markt van private woonzorgcentra.Volgens analist Duinslaeger van KBC Securities is de impact van deze mogelijk desinvestering circa 2,3% van de NIW.

Holding Brederode (+1,03% tot 59,10 euro) publiceerde deze morgen de jaarresultaten over 2018. De holding kon een stijging van de NIW over 2018 voorleggen van 8,5% tot 68,59 euro. Het private equity deel van de portefeuille presteerde wederom sterk, maar de holdings op de beurs hadden maar een matig jaar. Analist Vansanten bij KBC Securities laat zijn houdenadvies ongewijzigd, maar trekt zijn koersdoel op van 55 naar 60 euro. Hij rekent met een discount van 20% ten opzichte van de NIW, hetgeen nog steeds ruimschoots meer zou zijn dan de 15,4 procent welke bij de gemiddelde 'non-mono holdings' te zien is.

IT-dienstverlener Econocom (+0,33% tot 3,60 euro) kwam deze morgen met de definitieve jaarresultaten over 2018 nadat het eind januari al meer dan een tipje van de sluier oplichtte. De reeks van definitieve resultaten vertoonden, buiten 'meer kleur' rond TM&F, volgens analist Devos van KBC Securities niet enorm veel nieuws ten opzichte van de eerder gecommuniceerde resultaten. Bij TM&F (Technology Management & Financing), de divisie die zorgt voor IT-maatwerkoplossingen op het vlak van hardware en financiering bij bedrijven, was de recurrente operationele winst beduidend slechter dan Devos verwachtte. De invloed van TM&F op de gehele winstgevendheid van Econoom is evenwel zeer fors. Illustratief is de daling van de REBITDA over de tweede jaarhelft van 2018 met 16% terwijl de omzetstijging bijna 4 % bedroeg. De omzet van TM&F daalde 4% in de tweede jaarhelft.

Gisteren nabeurs publiceerde ook GBL (-0,3% tot 86,02 euro) de resultaten over 2018. De NIW daalde in 2018 (t.o.v. 2017) met 14,3 procent tot 100,35 euro. Boosdoeners waren onder meer Imerys en LafargeHolcim. Analist Duinslaeger herbevestigt zijn 'accumulate'-advies (koersdoel 94 euro) voor de holding.