Beleggingscasus SBM Offshore in beter vaarwater

Wij verhogen ons koersdoel op SBM Offshore (SBM) van € 17,- naar € 24,-. Het concern profiteert van de toenemende vraag naar zogenaamde drijvende productieplatforms (FPSO’s) die gebruikt worden bij oliewinning op zee. Marktomstandigheden lijken te verbeteren voor de onderneming waarbij de olieprijs een belangrijke factor is.

Omzetmomentum bij drijvende productieplatforms (FPSO’s)

SBM is een toonaangevende speler binnen de markt voor drijvende productieplatforms (FPSO’s). Door het zogenaamde Fast4Ward-programma (speciaal productieprogramma)  is de onderneming in staat FPSO’s tegen lagere kosten aan te bieden dan de concurrentie. De doorlooptijd van productie tot levering is daarbij aanzienlijk korter dan bij andere marktpartijen. Dit concurrentievoordeel (met bijbehorende margegroei) wordt volgens ons door de markt onderschat.

Bovendien zijn wij positief over het toekomstperspectief voor exploratie en productie van gas en olie op zee (offshore). De afgelopen jaren zijn de winningskosten op zee aanzienlijk verlaagd, vooral die van de diepzeewinning. Nu zelfs tot een niveau waarmee het concurrerend is met de olieproductie op het land.  We merken op dat de olieprijs een belangrijke swingfactor is bij de bouw en verhuur van FPSO’s.  

Daarnaast is er een grotere noodzaak om olie op zee te winnen. Een (groeiende) wereldbevolking en afname van de olie- en gasreserves op het vasteland (buiten de VS) zijn de oorzaken. De urgentie om ook moeilijker te exploiteren oliebronnen te bereiken neemt toe.  De FPSO’s die SBM Offshore ontwerpt, verhuurt en verkoopt bieden hier uitkomst. Ook de afzetmarkt van de onderneming is weer groter geworden omdat de problemen in Brazilië  (ongepaste verkooppraktijken) zijn opgelost en SBM weer mag meebieden bij aanbestedingen. Brazilië is een van de grootste markten voor FPSO’s.  

Overtollige kaspositie biedt ruimte voor kapitaalteruggave

De balans bij SBM is op orde. Zo heeft het concern financiële ruimte om twee FPSO’s op jaarbasis te bouwen door de vernieuwde kredietfaciliteiten. Het daarbij door SBM beoogde financieringsmodel voor FPSO’s, waarbij voor 70% tot 80% gebruik wordt gemaakt van schulden, geeft ruimte voor kapitaalteruggave. Bijna alle liquiditeiten op de balans zijn daardoor te bestempelen als ‘overtollig’. En komen in aanmerking voor teruggave aan aandeelhouders, stellen analisten. Bijvoorbeeld via de inkoop van eigen aandelen. Het management van SBM ziet in de terugkoop van aandelen een belangrijk instrument voor de creatie van aandeelhouderswaarde.

Volgens ons wint het concern aan omzetmomentum door een sterke marktpositie en gunstige marktomstandigheden. Bovendien heeft het concern zijn operationele zaken op de rit. De  overtollige kaspositie kan resulteren in teruggave van kapitaal aan de aandeelhouder. En dit sterkt de beleggingscasus. Wij houden een positieve opinie en verhogen ons koersdoel naar € 24,-.

Bob Stroeken is specialist aandelen.