Beleggingscasus SBM Offshore wint aan kracht

Handhaving winstdoelstelling EBITDA voor 2018

SBM Offshore verlaagt zijn geschoonde omzetdoelstelling voor 2018 naar $ 1,7 miljard. Eerder ging het management van de maritiem oliedienstverlener uit van $ 1,9 miljard. Analisten hielden hier al rekening mee. De verlaging is toe te rekenen aan niet doorgaan van een verkoop van productieplatform Liza 1 aan derden. Vooralsnog mag het bedrijf daardoor geen omzet boeken op Liza 1. Eerder werd hier wel vanuit gegaan, vandaar dat de omzetdoelstelling voor 2018 nu naar beneden bijgesteld moet worden. Geen man overboord vinden wij.

Kijken we naar het onderliggende bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) over het eerst halfjaar dan zien we een positieve verrassing. Weliswaar was de $ 414 miljoen een 4% minder dan een jaar eerder maar lag wel 10% boven de analistenverwachting. Zowel divisie Lease & Operating en Turnkey (bouw FPSO’s) presteerden boven verwachting. Sterk is dat de bruto bedrijfsresultaatsdoelstelling (EBITDA) over 2018 van $ 750 miljoen ongewijzigd bleef. Verder zag SBM Offshore de nettoschuld verder afnemen naar $ 2,3 miljard en dat was in lijn met de ramingen van analisten.

Fundamenteel is  SBM Offshore een sterke beleggingscasus in onze ogen. Ook het management geeft nu aan dat het goed gepositioneerd is om te profiteren van het marktherstel van de olie- en gasmarkt. Nu er een schikking is getroffen (eind juli met Petrobas) en waardoor de Braziliaanse markt weer open is wordt dit beeld volgens ons versterkt. Wij zijn van mening dat SBM Offshore zijn activiteiten met Petrobras relatief snel kan opschroeven door zijn efficiënte Fast4Ward programma dat nu een aantal jaar loopt.

We herhalen onze positieve opinie op het aandeel maar wijzen ook op de aanwezige onzekerheden o.a. een separate claim van de Braziliaanse overheid. Dat maakt het aandeel speculatief waarbij grote koersvolatiliteit kan optreden in zowel positieve als negatieve zin.  Daar moet de beleggers rekening mee houden.