Beleggingsidee: profiteren van beter kredietprofiel Telefónica

Het Spaanse telecomconcern Telefónica verraste de markt met sterker dan verwachte cijfers over 2018. De omzet en winstgevendheid vielen hoger uit dan de analistentaxaties.

Beleggers waren vooral blij met de aanhoudende daling van de forse schuldenlast die het concern met zich meedraagt. Eind 2018 bleek de nettoschuld te zijn gedaald tot € 48 miljard. Flink lager dan de € 57 miljard die in 2015 werd gerapporteerd. Dit vertaalt zich in betere verhouding nettoschuld ten opzichte van bruto operationeel resultaat (EBITDA). Deze ratio daalde gedurende diezelfde periode van 4,4x naar 3,2x. Nog steeds stevig, maar de neerwaartse trend is bemoedigend.

Om de schuldenberg terug te dringen, zijn er in de afgelopen jaren ook diverse activiteiten verkocht. En begin dit jaar waren enkele Latijns-Amerikaanse activiteiten aan de beurt. Met de opbrengsten hiervan verlaagt het management de schuld met nog eens € 1,4 miljard.

Gestage verbetering kredietratio’s

We worden positiever over het kredietprofiel van Telefónica. Hoewel de kredietwaardigheid in de afgelopen jaren onder druk stond, lijkt het erop dat het concern het ergste achter de rug heeft. De kredietratio's herstellen weer enigszins onder aanvoering van de geleidelijke schuldverlaging en de winstgevendheid begint te verbeteren. Dit laatste hangt samen met de besparingsoperaties en het uitgebreidere aanbod, waarvoor klanten bereid zijn extra te betalen. Daarnaast is het financiële beleid onder meer gericht op het verlengen van de looptijden van de schulden (zodat er minder urgente liquiditeitsbehoeftes ontstaan) en het omzetten van de leningen naar variabele (lagere) rentetarieven.

We voorzien opwaartse rating bijstelling van Moody’s

Het management van Telefónica heeft zich publiekelijk gecommitteerd tot behoud van een solide investmentgrade rating. De recente verbeteringen in de kredietratio’s helpen dit doel te realiseren. We handhaven onze neutrale opinie ten aanzien van de kredietwaardigheid van Telefónica; een positieve opinie is voorlopig nog een stap te ver. Op basis van onze eigen taxaties voorzien wij dat kredietbeoordelaar Moody’s zijn credit rating (outlook) zal verhogen, zodat deze in de buurt komt van de (al hogere) credit rating van Standard & Poors.

Obligatieleningen van Telefónica profiteren

Dit alles maakt dat de obligatieleningen van Telefónica in een beter daglicht komen te staan. Telefónica heeft veel euro-obligaties uitstaan met verschillende afloopdata. Deze bieden momenteel allemaal een flink hoger rendement dan Duitse staatsleningen met vergelijkbare looptijden. En normaliter heeft een verbetering van het kredietprofiel van een onderneming in combinatie met een eventuele rating-upgrade een positief effect op de obligatiekoersen.