Cijfers Citi en Goldman Sachs onvoldoende overtuigend

Citigroup en Goldman Sachs openden maandagmiddag de boeken met de cijfers over het eerste kwartaal van het jaar. Beide banken boekten winsten die beter waren dan verwacht.

Citigroup boekte een geschoonde nettowinst van $ 1,87 per aandeel, waar analisten gemiddeld rekenden op $ 1,80. De geschoonde nettowinst per aandeel van Goldman Sachs kwam over het kwartaal uit op $ 5,71. Ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van $ 4,97. Toch reageerden beleggers niet positief op de resultaten. Het aandeel Citigroup sloot 0,1% lager en de aandelenkoers van Goldman Sachs leverde zelfs 3,8% in.

Groei blijft uitdaging bij Citigroup

Dat de winst van Citigroup hoger uitviel dan verwacht, was vooral te danken aan een verbeterde winstgevendheid en prima resultaten uit de zakenbank. De kostenratio daalde 90 basispunten naar 57% dankzij kostenbesparingen. Opbrengsten uit de effectenhandel daalden met 5% ten opzichte van een jaar eerder. Weliswaar een daling, maar minder erg dan gevreesd. De begeleiding van grote transacties als fusies en overnames leverde 20% meer op dan over dezelfde periode vorig jaar. Een beter resultaat dan de concurrentie.

De groei in de Noord-Amerikaanse retailactiviteiten was echter onvoldoende overtuigend om zorgen over de groei weg te nemen. En dat is iets waar Citigroup toch al lange tijd mee stoeit. Ten opzichte van het vierde kwartaal trok het leningenboek met 1% aan. Dit resulteerde in een 5% toename van de nettorente-inkomsten ten opzichte van vorig jaar. Dat is in lijn met de doelstellingen voor 2019. De winst van de retailactiviteiten viel uiteindelijk met $ 769 miljoen lager uit dan verwacht. Lagere commissie-inkomsten op credit cards drukten op het resultaat.

Vooruitkijkend verwacht het management van Citigroup weinig opzienbarends. Kredietverliezen zullen in de tweede helft van het jaar teruglopen en handelsinkomsten zullen minder hard dalen. De vlakkere rentecurve zal een beperkte negatieve invloed hebben op de rente-komsten. Ondertussen gaat de grootschalige aandeleninkoop ter grootte van $ 60 miljard in drie jaar tijd onverstoord door, wat mogelijk gemaakt wordt door een sterke balans. Uiteindelijk steunt dat de beleggingscasus en onze positieve opinie.

Goldman Sachs profiteert van eenmalige meevallers

Er waren verschillende eenmalige meevallers die de winst van Goldman Sachs stuwden. Zo vielen de fiscale lasten lager uit dan verwacht en was het concern minder kwijt aan juridische kwesties. Ook de bonussen voor personeel vielen lager uit dan gedacht. Deze factoren compenseerden voor een tegenvallende omzet, welke 13% daalde door lager dan verwachte opbrengsten uit de investeringstak en vermogensbeheerdivisie. De opbrengsten uit de effectenhandel daalden met 18%. Gemiddeld genomen was dat in lijn met de verwachtingen van analisten. De divisie die adviseert bij fusies en overnames zag de omzet 1% stijgen, waar analisten rekenden op een daling van 5%.

Het management keek met gemengde gevoelens terug naar het kwartaal. De duiventaal van centrale banken van de afgelopen maanden drukt op de volatiliteit van kapitaalmarkten en dat heeft gevolgen voor de opbrengsten uit de effectenhandel. Ook het sluiten van verschillende overheidsdiensten als gevolg van het uitblijven van een akkoord van de overheidsbegroting kende een negatieve impact op het aantal beursgangen. Factoren waren Goldman Sachs weinig invloed op heeft, maar die wel negatief drukken op de resultaten.

Meer duidelijkheid kan beleggingscasus helpen

Verder liet het management weten in het eerste kwartaal van 2020 een strategische update af te geven. Mogelijk dat er in de tussentijd wat duidelijkheid komt over de doelstellingen. Dat kan de beleggingscasus helpen. Maar vooralsnog is hier weinig transparantie over. Het aandeel is daardoor ook niet al te duur en handelt onder de boekwaarde van het eigen vermogen. Wij houden daarom een positieve opinie aan op het aandeel.