Corbion doet dure overname in Brazilië

Voedingstechnoloog Corbion (+0,2%) kondigde maandagochtend de overname van het Braziliaanse Granotec de Brazil aan. Het concern levert ingrediënten voor de bakkerijsector. Corbion betaalt $ 45 miljoen en dit vinden wij aan de prijzige kant. De overname wordt volledig gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten. Wij vinden de impact op de beleggingscasus beperkt en houden een neutrale opinie op Corbion.

Beperkt effect op verwachte EBITDA voor middellange termijn

Hoewel de overname in lijn is met het oog op verdere groei van voedingsingrediënten in Latijns-Amerika draagt de overname slecht +2,2% bij aan de verwachte EBITDA-winstmaatstaf over 2019. Dit is vóór synergieën die beide entiteiten kunnen bewerkstelligen. Die synergieën kunnen volgens ontstaan op omzetgebied en betere bediening van al aanwezige Braziliaanse klanten. Lagere kosten door betere inkoopcondities en bundeling van activiteiten.  Dit kan een positief effect hebben op de toekomstige EBITDA-winstmaatstaf. Bovendien merken we op dat de bakkerijsector (in Latijns Amerika) nog altijd een relatief lage marktpenetratie kent. Waardoor er nog ruimte is voor groei op de langere termijn.

Overname is duur

Het aandeel Corbion handelt momenteel op 12 maal de EBITDA-winstmaatstaf. Dit is ongeveer dezelfde waardering die Corbion betaalt voor Granotec de Brazil. Omdat wij de bakkerijsector een lagere groeivoet toekennen, dan de gemiddelde groeivoet van de activiteiten van Corbion, vinden wij de acquisitie stevig aan de prijs.

Wij merken op dat het aandeel Corbion met 24 maal de veronderstelde winst over de komende twaalf maanden niet goedkoop is. Op de langere termijn verwachten wij dat Corbion succes gaat boeken met zijn segment Innovation Platforms. De winstgevendheid van deze divisie staat momenteel echter nog in de kinderschoenen. Wij houden een neutrale opinie en wachten op meer signalen van een aantrekkende omzetgroei.

Bob Stroeken is specialist aandelen.