Daimler moet alle zeilen bijzetten

De vertrekkende CEO Dieter Zetsche heeft weleens fijnere boodschappen gebracht op een jaarvergadering. Hij meldde hij dat alle kosten, projecten en investeringen onder het vergrootglas liggen. Er moeten miljarden worden bespaard om het hoofd te bieden aan de veranderende marktomstandigheden.

De onlangs gemelde eerstekwartaalcijfers waren weinig verrassend voor analisten. Het kwartaal was lastig en er wordt gerekend op een herstel in de tweede jaarhelft. Dat doet het management van Daimler overigens nog steeds. Het management herhaalde woensdag bij de jaarvergadering de eerder afgegeven doelstellingen voor 2019. Daimler gaat uit van een licht hogere omzet, winst en autoverkopen. Het realiseren hiervan vergt echter fors meer inspanning, aldus Zetsche. En vooral op kostengebied is er veel werk aan de winkel. Er staan grote technologische veranderingen op til en de macro-omgeving werkt nog niet bepaald mee voor de autosector.

Verloop handelspolitiek VS cruciaal

De belangrijke Chinese automarkt speelt een grote rol, tot op heden blijven de totale Chinese personenautoverkopen dalen (-17% jaar-op-jaar) in april, ondanks een btw-verlaging van 3% aan het begin van die maand. Steeds meer analisten schalen de Chinese autoverkopen terug, waar eerder werd uitgegaan van een groei voor 2%, zet men nu in op een krimp van 4% van de verkopen. De escalatie van de handelsvete met de VS wordt als hoofdreden aangevoerd.

Een andere onzekere factor is de Amerikaanse handelsrelatie met de EU, die volgens president Trump moet worden herzien. De uitvoer van (Duitse) auto’s naar de VS zijn daarbij een doelwit. Mogelijke importtarieven op Europese auto’s zijn tijdelijk geparkeerd (voor de komende zes maanden) maar nog niet definitief van de baan. En dat hangt als een zwaard van Damocles boven deze sector.

Risico’s blijven groot bij deze beleggingscasus

Het is een steeds grotere vraag of er in de tweede jaarhelft een vraagherstel komt naar auto’s in China en Europa. Dat risico groeit ons inziens nu de economische groeischeuten in China en opkomende markten niet lijken door te zetten. Ook de conjunctuur in de Verenigde Staten dreigt wat af te zwakken. Het maakt het behalen van de doelstellingen voor 2019 uitdagender naar onze mening. Om de winstgevendheid op peil te houden moeten er kostenbesparingen komen.  

Er wordt nu 6,3 maal de verwachte winst voor het aandeel betaald, dat is laag en aantrekkelijk op de lange termijn. Dit is dan ook de reden van onze positieve opinie. Voor de korte termijn zullen beleggers Daimler met argusogen blijven volgen vanwege de toenemende uitdagingen. Er is nog geen haast geboden om in te stappen voor een autoritje.