Deutsche Wohnen blijft sterk presteren

Het Duitse woningvastgoedfonds Deutsche Wohnen rapporteerde dinsdagochtend de resultaten over het eerste kwartaal. De operationele kasstroom steeg 6% naar € 0,40 per aandeel. De intrinsieke waarde van het fonds bleef ten opzichte van het vierde kwartaal stabiel met een Net Asset Value van € 42,50 per aandeel. Daarmee zien de cijfers er - als verwacht - sterk uit.

Minder onderhoud

De bestaande huurinkomsten lieten een degelijke groei zien van 3,4%. Voor de portefeuille in Berlijn, 77% van het totaal, was dat 3,7%. Ook profiteerde Deutsche Wohnen van een hogere operationele winstgevendheid, onder andere dankzij 15% lagere uitgaven voor onderhoud.

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter van de Berlijns portefeuille van Deutsche Wohnen (€ 2400,-) ligt nog altijd ruim onder het gemiddelde van de stad (€ 3000,-). Wij voorzien dan ook genoeg potentieel voor Deutsche Wohnen om de bestaande huurprijzen verder te laten stijgen en gaan uit van een gemiddelde van 3% per jaar. Dat is in lijn met de verwachtingen van het management. Het groeipotentieel van de eigen portefeuille weerhoudt het management er bovendien van om veel vastgoed aan te kopen. De balans blijft daarmee sterk met een loan to value ratio van slechts 36,6%.

 

Positieve opinie

Wij herhalen dan ook onze positieve opinie op het aandeel. Momenteel handelt het aandeel in lijn met intrinsieke waarde van de portefeuille, terwijl we circa 6% groei voorzien in de waarde van de vastgoedportefeuille. Daarmee zijn we nog voorzichtig.

Wij achten de slagingskans van het lopende referendum in Berlijn om woningen van Deutsche Wohnen te onteigenen overigens nihil. Maar het daarmee gepaard gaande negatief politiek sentiment zou het management mogelijk kunnen weerhouden om ambitieuze doelen te stellen. Dat zien we wel als mogelijk risico voor de beleggingscasus.

Emile Broesterhuizen is specialist aandelen.