Economisch vertrouwen in eurozone onderuit

Zwakke economische start van 2019, wij handhaven vooralsnog onze aandelenposities.

In het kort:

Sentimentsgraadmeter ESI-index maakte groter dan verwachte terugval
Groeitempo eurozone-economie is momenteel tijdelijk lager dan 1,5%
Consument zal de economische groei stutten in 2019 door toenemende koopkracht

Het begin van 2019 is bepaald geen feest voor de economie van de eurozone. De zogenoemde ESI-index waarmee de Europese Commissie het vertrouwen in de economie bij bedrijven en consumenten meet, daalde in december naar een stand van 107,3. In november was dat nog 109,5. De index daalde aanzienlijker harder dan economen hadden voorzien, die gingen uit van een stand van 108,5. Het vertrouwen daalde als gevolg van de afzwakkende economie, de wereldwijde handelsspanningen en de Brexit.

De vertrouwenscijfers in de industrie, dienstverlening en bouw zakten in december behoorlijk in. Dat verraste ons. Een klein pluspunt is dat de detailhandel in de eurozone juist iets optimistischer gestemd was in december. De lager dan verwachte terugval van het vertrouwen duidt mogelijk op een zwak economisch vierde kwartaal voor de eurozone in 2018. Het geeft ook weinig hoop voor het eerste kwartaal van dit jaar.

Consument is kurk waar economie op drijft

Zoals we al vaker hebben aangegeven moet de consument de economische groei in de eurozone op peil houden. Daarin houden we vertrouwen. De werkgelegenheid groeit, de lonen stijgen gematigd door en de inflatie zwakt licht af. Mogelijk komt er steun van overheden in de kernlanden van de eurozone die fiscale prikkels geven aan de burgers (belastingverlaging). Het is belangrijk dat het vertrouwen in de economie bij de burger overeind blijft. Want mensen kunnen niet verplicht worden tot consumeren ook al beschikken ze over meer koopkracht.

Wij zien vooralsnog geen reden om aan de robuustheid van de consumptie te twijfelen. Bij de huidige omstandigheden kunnen de bestedingen met rond de 2% op jaarbasis groeien. Dat legt een bodem onder de economische expansie voor 2019 die door de Europese centrale bank ECB wordt geschat op 1,7%. Dat is tevens voldoende hoog om aandelenmarkten te ondersteunen en onze aandelenposities te handhaven. De voortslepende politieke onzekerheden zoals de handelsvete en de Brexit zorgen voor afkalvende groeiperspectieven in euroland. Een uitblijvende oplossing voor deze onzekerheden zal de groei negatief blijven beïnvloeden.