Eenmalige posten drukken kwartaalresultaten ABN Amro

ABN Amro rapporteerde woensdagochtend de kwartaalresultaten en die niet konden voldoen aan de verwachtingen. De bank boekte een geschoonde nettowinst van € 452 miljoen op een omzet van € 2,08 miljard. Gemiddeld rekenden analisten op een nettowinst van € 474 miljoen bij een omzet van € 2,14 miljard.

Lagere rente drukt op rente-inkomsten

De resultaten stelden teleur door tegenvallende nettorente-inkomsten. Deze namen ten opzichte van vorig jaar 6% af naar € 1,57 miljard. Hoewel er al wel was gerekend op een daling, viel deze 2% tegen. Dit kwam voornamelijk door eenmalige missers die naast de lagere rente drukten op de rente-inkomsten. Omdat ABN Amro ter voorbereiding op een Brexit hogere buitenlandse valutareserves aanhield, beïnvloedden hogere beheerkosten van liquiditeiten de rente-inkomsten negatief. Een regeling in het rentederivatendossier drukte nog eens € 34 miljoen op de netto rente-inkomsten. Dit was al wel eerder aangekondigd, maar de hoogte was nog niet bekend.

Positief was dat de operationele kosten iets lager uitvielen dan verwacht. Dit kon niet voorkomen dat door de lager dan verwachte inkomsten de kostenratio met 63,8% 1,5 procentpunt hoger uitviel dan de gemiddelde analistenschatting. Ook hoefde de bank € 102 miljoen minder opzij te zetten voor slechtlopende leningen. Dat is een halvering ten opzichte van een jaar eerder.

 

Lagere kernkapitaalratio

De CET 1-kernkapitaalratio verslechterde met 40 basispunten naar 18,0%. Dat is weliswaar een daling, maar geen verrassing. Ook laat de ratio zien dat de balans van ABN Amro nog altijd solide is en was de daling grotendeels het resultaat van aanpassingen in rekenmodellen. De verwachte impact van Basel 4-regelgeving blijft bovendien onveranderd. Mogelijk zal de kernkapitaalratio de komende kwartalen verder dalen. Dit heeft te maken met het vrijblijvende dividendbeleid van de bank. Omdat het dividend pas later in het jaar bekendgemaakt wordt, mag ABN Amro volgens de regels van de toezichthouder gegenereerde winsten over het tweede en derde kwartaal niet meerekenen in het kernkapitaal. In het vierde kwartaal zal dit effect zich herstellen.

Al met al zijn de resultaten van ABN Amro weliswaar tegenvallend, maar zijn deze beïnvloed door verschillende eenmalige posten. We zien dan ook geen reden om al te negatief te zijn en vinden onze neutrale opinie dan ook gerechtvaardigd.

Emile Broesterhuizen is specialist aandelen.