Eiffage bouwt verder aan toekomstbestendige groei

De eerstekwartaalomzet van Eiffage waren beter dan verwacht. De bouwonderneming en uitbater van tolwegen maakte zijn cijfers dinsdag nabeurs bekend. Wel merken we op, dat er al een schot voor de boeg is genomen, omdat de resultaten van dochterbedrijf APRR (exploitant van tolwegen) al eerder bekend waren.  Wat overblijft - en positief verrast - zijn de resultaten van de bouwactiviteiten (contracting). Ook de groei van het orderboek vinden wij sterk. Bij onveranderde vooruitzichten voor 2019 herhalen wij onze positieve opinie op het aandeel Eiffage.

 

Bouwactiviteiten presteren sterk

De totale omzetgroei (+15,9%, jaar-op-jaar) van Eiffage over het eerste kwartaal van 2019 is sterk. Hiermee presteert het concern beter dan de verwachtingen van analisten. Met name de bouwdivisie (80% van de omzet) presteerde erg goed met +15,5%, vergelijkbare groei en spint garen bij de overname van Priora (residentiel vastgoed) en een sterke opwaartse trend bij vastgoedontwikkeling.

Ook Eiffage-onderdelen infrastructuur (+26,6%) en energiesystemen (+10,7%) hadden de wind in de zeilen. De omzetgroei bij concessies (+2,4%), 20% van de omzet van Eiffage, was al eerder bekend gemaakt door dochterbedrijf APRR.

 

Diversificatie productportefeuille hoog in het vaandel

We merken op, dat het orderboek bij Contracting  met +8% toenam over het eerste kwartaal tot € 15,2 miljard. Dat betekent voor Eiffage 13 maanden aan werk. Het management herhaalde de winst- en omzetdoelstelling voor 2019 en gaat uit van hogere cijfers dan in 2018. In dat opzicht was er weinig nieuws.

Het management van Eiffage heeft de ambitie uitgesproken om zijn productportefeuille verder uit te breiden en zijn activiteiten over een langere contracttermijn vast te leggen.

 

Eiffage - sterk

Wij vinden dat Eiffage sterk blijft presteren, zowel met zijn bouwactiviteiten als met het uitbaten van tolwegen. In onze ogen kan margeverbetering en (versnelde) schuldafbouw de beleggingscasus nog extra helpen. Met een sterk verbeterende aanbestedingsmarkt is Eiffage goed gepositioneerd om te profiteren van toekomstige groei.

Bob Stroeken is specialist aandelen.