Euronext op overnamepad

Euronext is van plan het Noorse Olso Børs over te nemen. Met de voorgenomen deal is een bedrag van € 625 miljoen gemoeid, of ruim 6,2 miljard Noorse kronen. Het management van Euronext wil dit bedrag in contanten voldoen. Wij zijn positief over de deal, die nog wel aan goedkeuring van bepaalde zaken onderhevig is.

Flinke oorlogskas maakt aantrekkelijke overname mogelijk

Het bod vertegenwoordigt een premie van 32% op de slotkoers van de aandelen Noorse Olso Børs (maandag 17 december). En dit is 10 maal het huidige bruto bedrijfsresultaat ten opzichte van de ondernemingswaarde (EV/EBITDA). Dit vinden wij niet overdreven duur.

Euronext heeft een stevige oorlogskas voor het doen van overnames, en deze komt nu dus van pas. Zo heeft Euronext € 407 miljoen aan liquide middelen voorhanden en een kredietfaciliteit van € 250 miljoen. Hiermee kan het concern deze overname financieren.

Mogelijke obstakels te overzien

Het management doet eerst een kort boekenonderzoek voordat het daadwerkelijk tot overname overgaat. Bovendien is een minimale acceptatiedrempel van 50% van de aandelen Noorse Olso Børs gesteld. Euronext gaf aan al steun te hebben van aandeelhouders met een totaalbelang van 49,6%. Ook hier voorzien wij dus geen problemen. De aandeelhouders van Euronext en de toezichthouder zijn de laatste horde die deze deal kunnen blokkeren. Wij achten deze kans echter klein en zijn daarom positief over een goede afloop.

Met de mogelijke overname van Noorse Olso Børs voegt Euronext een zesde Europese beurs toe aan zijn portefeuille. Deze overname vinden wij een positieve trigger voor de beleggingscasus.

Positieve opinie, overname aantrekkelijk

Wij hebben een positieve opinie op Euronext. We vinden de schaalvoordelen en spreiding naar bredere (handels)activiteiten aantrekkelijk.

Daarnaast heeft het management een uitstekend trackrecord op het gebied van (het integreren van) overnames. Zo werden de verwachte synergievoordelen van de overname van de Irish Stock Exchange bij publicatie van de kwartaalcijfers nog verhoogd van € 6 naar € 8 miljoen. En dit is sterk te noemen.

Tot slot wijzen we op de aantrekkelijke waardering van aandelen Euronext. De koerswinstverhouding voor de komende twaalf maanden is met 13,2x een stuk aantrekkelijker dan het gemiddelde van de concurrentie. We handhaven daarom onze positieve opinie met een koersdoel van € 65,-.