FedEx bezorgt slecht economisch nieuws over Europa

De winstverwachting per aandeel voor 2019 gaat bij FedEx fors omlaag. Exclusief bijzondere lasten voorziet de Amerikaanse pakketbezorger een winst per aandeel van $ 15,50 tot $ 16,60. Eerder was een bandbreedte van $ 17,20 tot $ 17,80 afgegeven. De eerder gemelde synergievoordelen à $ 1,2 tot $ 1,5 miljard uit de overname van TNT worden doorgeschoven naar het boekjaar 2020.

De pijn zit voor FedEx in zwakke marktontwikkelingen in Europa. FedEx nam in 2016 TNT over om zijn Europese express-activiteiten te versterken, maar dat is nog geen daverend succes. Er zijn problemen om de organisatie aan te passen aan de steeds uitdagender marktomstandigheden. De marges staan daarbij stevig onder druk. In de Verenigde Staten presteert FedEx uitstekend.

FedEx vindt het lastig om een beeld te schetsten van de mondiale economische groei. Voor de korte termijn rekent de onderneming op een verdere afname van de handelsstromen. Om het tij te keren gaat FedEx kosten besparen. Dat zijn met name lagere personeelskosten door lagere variabele beloningen, minder personeel inhuren en sluiten van onrendabele activiteiten. Dat zet zoden aan de dijk maar kan de mindere marktomstandigheden niet geheel compenseren.

Typische cyclische beleggingscasus

FedEx brengt een vervelende boodschap. Cyclische bedrijven zoals FedEx ondervinden meer en meer tegenwind en vooral Europa moet het ontgelden. Het is een trend die vooralsnog aanhoudt, stelt FedEx. De aandelenkoers van FedEx is in maart al 19% gedaald. Concurrent UPS doet het met -16% niet veel beter.

Er is al veel economisch leed ingecalculeerd in de huidige koersen van cyclische bedrijven. Het is interessant om te zien hoe beleggers reageren op de toch minder dan verwachte cijfers van FedEx. Analisten zijn vooralsnog een stuk positiever. Het gemiddelde koersdoel van analisten voor FedEx is door de winstbijstelling ietwat naar beneden gekomen en is nu rond de $ 235. Dat is aanzienlijk hoger dan de huidige nabeurskoers van $ 175.

Wij hebben geen opinie op FedEx, we hebben wel op een positieve opinie op UPS.
 

Jack Horvest is investment specialist.