Flow Traders profiteert van onrust

Handelshuis Flow Traders heeft sterk geprofiteerd van de grote beweeglijkheid op financiële markten in het vierde kwartaal van 2018. Dat bleek uit de kwartaalresultaten die de in indextrackers gespecialiseerde effectenhandelaar vrijdag naar buiten bracht. De handelsinkomsten van Flow Traders in de laatste drie maanden van 2018 stegen ten opzichte van het derde kwartaal met 75% en ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 88% naar € 74,1 miljoen. Een stijging die sterker is dan waar analisten op hadden gerekend. Zij gingen gemiddeld uit van € 72 miljoen aan handelsopbrengsten. Onder de streep hield Flow Traders een winst per aandeel over van € 0,56. Ook dat was meer dan de analistenconsensus van € 0,52.

De resultaten van Flow Traders laten meestal zien, dat het handelshuis in de meeste gevallen kan profiteren als aandelenrendementen marktbreed onder druk staan. Daarmee kan Flow Traders volgens ons een aantrekkelijke risico-mitigerende factor vormen in een aandelenportefeuille. Tegelijkertijd zijn de prestaties van het bedrijf sterk afhankelijk van de beweeglijkheid van aandelenmarkten. Deze beweeglijkheid laat zich niet voorspellen. Wij houden dan ook een neutrale opinie aan op het aandeel.

Hoger marktaandeel

Door de sterke stijging van de volatiliteit op de aandelenmarkten steeg de handelsomzet van indextrackers bij Flow Traders met 49% ten opzichte van het derde kwartaal. Positief hierbij was dat het handelshuis zijn marktaandeel in Europa zag toenemen. Het marktaandeel in andere regio’s bleef gelijk.

Door de hogere volatiliteit liepen ook de marges op trades op. Zo zag Flow Traders de marge op de handelsomzet in Europa met 25% stijgen naar 3,6 basispunten en in Azië-Pacific met 100% naar 16 basispunten. Toch kwam de marge in zijn totaal uit op slechts 2,7 basispunten uit. Dat doet vermoeden dat de behaalde marges in de Verenigde Staten bijzonder laag waren en het verklaart ook de lager dan verwachte handelsinkomsten van € 13,8 miljoen voor deze regio.

Ondanks dat de vaste kosten opliepen viel de EBITDA-marge hoger uit dan gedacht: 46% versus een analistenconsensus van 45,5%. De oplopende vaste kosten waren een direct gevolg van het openen van een kantoor in Londen. Over geheel 2018 komt de EBITDA-marge daarmee uit op 52%.

Het management van Flow Traders liet weten, dat het in 2019 de spreiding van de verschillende vermogenscategorieën waarin het handelt te willen vergroten. Zo wil het meer gaan handelen in valuta en obligaties. Het toevoegen van vermogenscategorieën zal moeten gaan bijdragen aan groei. Ook stelde het management een dividend voor van
€ 1,- per aandeel. Dat is een stuk hoger dan de € 0,81 waarop analisten hadden gerekend.