Hoofdeconoom Luc Aben blikt vooruit - week 24

Centrale bankiers in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Japan zullen deze week de hoofdrol opeisen.

Geen renteverhoging in de VS

Natuurlijk beginnen we bij de Fed. De kans is nihil dat Fed-baas Janet Yellen en haar collega’s aanstaande woensdag beslissen de beleidsrente te verhogen. Na de dramatische arbeidsmarktcijfers van twee weken terug is te veel twijfel ontstaan. Twijfel over de houdbaarheid van het Amerikaanse economische groeipad. Tijdens een speech afgelopen maandag hield de Fed-baas zich in ieder geval op de vlakte. Ja, de rente kan de komende maanden hoger. Maar evenzeer ja, de geringe banengroei in mei was toch even schrikken.

Beleggers schatten de kans op een rente-ingreep deze week in op nul procent. Alleen al daarom zal de Fed op haar handen blijven zitten. Het laatste wat ze wil, is namelijk financiële markten opschrikken. Natuurlijk, dit is niet echt een gezonde situatie. In zekere zin gijzelen beleggers op die manier het monetaire beleid.  De Amerikaanse economie is namelijk krachtig genoeg om een iets hoger renteniveau te verteren. Nogmaals, niet gezond, maar wél de realiteit.

Aan de Fed-meetings in juli en september dichten door Bloomberg geraadpleegde economen respectievelijk een kans van 18% en 39% toe dat de Fed dan toch een tweede opwaarts rentestapje zet.

Wij verwachten een volgende rentestap op zijn vroegst in september. Toegegeven, dat is later dan onze eerdere mening. Ook wij hebben die moeten bijstellen. Maar om niet al te zeer in het vaarwater van de Amerikaanse presidentsverkiezingen te komen, is september in onze ogen de laatste kans voor de Fed om vast te houden aan het oorspronkelijke planning. Dit allemaal in de veronderstelling natuurlijk dat de Amerikaanse groei een tempo van tegen de 2% op jaarbasis kan volhouden. Herhaaldelijk wezen we al op de rol die de particuliere consument hierin speelt. Vandaar dat de detailhandelsverkopen over de maand mei belangrijk zijn. Deze worden op dinsdag 14 juni gepresenteerd. Het vertrouwen van consumenten is de laatste tijd weliswaar enigszins verzwakt, maar blijft gelukkig op een hoog niveau liggen. Althans vooralsnog.

Wellicht eisen de stijgende energieprijzen enigszins hun tol. Net als de politieke ontwikkelingen in de VS. Anderzijds blijft de arbeidsmarkt in degelijke conditie, ondanks het jongste banengroeicijfer. Terwijl de beurs flirt met het hoogste peil ooit. We behouden vooralsnog het vertrouwen dat de consument de economie kan behoeden voor een spoedige al te forse afkoeling.

Tot slot, te midden alle aandacht voor de Amerikaanse groei zou men vergeten dat de Fed een dubbel mandaat heeft. Enerzijds streven naar volledige tewerkstelling (economische groei dus), maar anderzijds ook een stabiele evolutie van het algemene prijspeil. Een gezond niveau van inflatie dus. Donderdag komen er nieuwe inflatiecijfers. We verwachten dat die opnieuw zullen aantonen dat de prijsevolutie langzaam opwaarts kruipt. Een bijkomende reden voor onze verwachting dat Yellen nog voor de presidentsverkiezingen inderdaad met een nieuwe renteverhoging komt.

Is een Brexit aanstaande?

Ook in het Verenigd Koninkrijk staat een bijeenkomst van de centrale bankiers op de agenda. Een week voor het Brexit-referendum. Wij blijven bij het uitgangspunt dat de Britten uiteindelijk binnen de EU zullen blijven. Omdat dat het meest verstandige is, en omwille van de kansen die we kunnen afleiden uit het ingezette geld bij bookmakers. Die kansberekening bleek in het verleden betrouwbaarder dan opiniepeilingen.

De Bank of England zal in haar begeleidende commentaar deze week wellicht nogmaals hameren op de economische gevaren van een Brexit. In de hoop dat dit het economisch thema opnieuw meer naar de voorgrond brengt in de publieke opinie. De voorbije weken bleek dat namelijk een positieve invloed te hebben op de kiesintenties. Dit in tegenstelling tot het thema migratie. Als dat op de voorgrond treedt, winnen de verlaten-aanhangers steevast terrein.

Voor het overige zal de Bank of England naar onze mening haar kruit droog houden. Om vervolgens bij een onverhoopte Brexit snel te kunnen ingrijpen. Bijvoorbeeld via een verlaging van de beleidsrente. Wat op zijn beurt dan weer één van de redenen is waarom het pond een forse klap zou krijgen bij een ongunstige uitslag van het referendum.

Japanse BTW-verhoging even uitgesteld

In Japan zorgde het uitblijven van verdere monetaire maatregelen vorige maand voor ontgoocheling op de financiële markten. Met rimpelingen tot bij ons. Premier Abe stelde ondertussen een geplande btw-verhoging uit tot oktober 2019. Dit lijkt verstandig, na de slechte ervaringen met een eerdere verhoging begin 2015. De Japanse staatsfinanciën mogen dan dieprood kleuren, de eerste prioriteit ligt nu bij het aanjagen van de groei. Een btw-verhoging past daar niet in. Of de centrale bankiers deze week al bijkomend monetair gas geven, is koffiedik kijken. Toch is de kans is reëel dat dit de komende maanden inderdaad gaat gebeuren. Maar zoals vorige keer al bleek, is het vooropstellen van een concrete timing een hachelijke onderneming. Zeker in Japan.