IMF verlaagt mondiale economische groeiraming voor 2018

Het IMF liet verontrustende woorden horen over de heersende handelsoorlog van de VS met diverse landen. Als Trump zijn dreigementen waarmaakt, inclusief heffingen op alle importauto's, dan zijn er stevige groeiconsequenties in 2019 te verwachten. De output van China kan volgens de IMF-rekenmodellen zelfs dalen met 1,6 procentpunt, in de VS zal de economische outputschade 0,9 procentpunt bedragen.

Vooralsnog ziet het IMF het niet al te zwartgallig in. De Chinese groei zakt in 2019 terug tot 6,2%. En dat noemen we een gecontroleerde zachte landing. Voor de eurozone voorziet het IMF een kwakkelscenario, de groei komt in 2018 en 2019 uit rond de 2,0%, voldoende en niks bijzonders.

Twee kanttekeningen: inflatie en opkomende markten

De inflatie in de VS is in opmars, de door de Fed gehanteerde graadmeter (kerninflatie voor persoonlijke uitgaven) stijgt door tot 2,3% in 2019. Dat houdt in dat het monetaire beleid in de VS verdere verkrapping ondergaat in 2019. Op zijn beurt is dat minder nieuws voor opkomende landen, dat houdt kapitaaluitstroom van beleggers op gang.

Toch blijft de economische schade beperkt voor opkomende landen. Voor zowel 2018 als 2019 projecteert het IMF een groei van 4,7% op jaarbasis. De mindere economische gang van zaken in China wordt gecompenseerd door hogere grondstofprijzen (olie) waarvan het Midden-Oosten en Latijns-Amerika profiteren. Het IMF signaleert dat de investeerders in de reële economie zich juist niet terugtrekken uit de opkomende landen. Het geeft vertrouwen dat juist deze 'langere termijn' investeerders blijven.  Voor ons mede reden om recent de aandelenpositie in de opkomende landen licht op te hogen.

Wij wijzen erop dat inmiddels 40% van het wereldwijde BNP afkomstig is uit opkomende landen en daarmee van belang zijn, ook op de ontwikkelde economieën.