Italiaans nutsbedrijf Enel verwacht hoger dividend

Het Italiaanse nutsbedrijf ENEL (+0,3%) leverde donderdag nabeurs een degelijke set jaarcijfers af en voldeed daarbij aan de verwachtingen van analisten. De winstmaatstaf EBITDA kwam uit op € 16,2 miljard en de genormaliseerde nettowinst bedroeg € 4,1 miljard. Dat is in lijn met de door Enel eerder afgeven doelstellingen. Het voorgestelde totale dividend over 2018 bedraagt € 0,28 en dat is ook al geen verrassing.

Enel zet sterk in op duurzame energie

Het meest opmerkelijke en positieve wapenfeit bij Enel is de opmars van herwinbare energie (renewables) in de omzetmix. Op jaarbasis nam de omzet bij deze divisie toe met 12%. Inmiddels maakt herwinbare energie bij Enel bijna 40% van de energie-opwekking uit. Ook wat betreft de winstgroei trekt deze divisie de kar. Herwinbare energie voegde in 2018 een extra € 1 miljard aan winst toe (EBITDA).

Ook voor 2019 blijft Enel positief over de winstontwikkeling van de divisie herwinbare energie. Weliswaar krimpen de marges voor herwinbare energie licht. Maar Enel heeft door haar marktpositie en bedieningsconcept beduidend minder last van die margedruk, stelt het management.

Beleggingscasus gedreven door dividendbeleid 

De beleggingscasus bij Enel is defensief. Er zijn geen grote schommelingen in de winst- en dividendontwikkeling, iets wat wij juist ook verwachten van een belegging in de nutssector.   

Voor 2019 voorziet het management van Enel dat de geschoonde nettowinst doorgroeit van € 4,1 miljard naar € 4,8 miljard. Dat resulteert in een winst per aandeel van € 0,47 met een bijbehorende dividenduitkering van € 0,33. Het management heeft eind 2018 een minimale gemiddelde stijging van 9% van het dividend beloofd voor de komende drie jaar. Wij denken dat Enel in staat is om het dividend zelfs met 10% per aandeel te laten groeien tot 2022.

De door het management voorgestelde dividendstijging van € 0,28 in 2018 naar € 0,33 per aandeel in 2019 is al een eerste forse stap van 17%. Sinds 2014 is het dividend al gemiddeld met 13% per jaar omhoog gegaan. Het nutsbedrijf heeft oog voor de belegger en heeft een sterke focus op het dividendbeleid. Het aandeel Enel vinden we aantrekkelijk vanwege de stabiele groei van het relatief hoge dividend. Historisch gezien handelt Enel op een koers die overeenkomt met een dividendrendement van 5,5%. Uit de voorgenomen dividenduitkering voor 2019 van € 0,33 valt een koers af te leiden van € 6,00.  

Wij houden een neutrale opinie op Enel met een koersdoel van € 5,70. Het is te verwachten dat het koersdoel de komende dagen licht opwaarts wordt bijgesteld vanwege de gemelde vooruitzichten voor winst en dividend.

Jack Horvest is investment specialist.