Klépierre laveert uitstekend door lastige vastgoedmarkt

Kwaliteit betaalt zich uit in mindere vastgoedmarkten. Dat zien we bij Klépierre dat donderdag zijn kwartaalcijfers publiceerde. De identieke huurgroei bedroeg in 2018 een fraaie 3,4% en dat is 2,2% hoger dan de indexatie. De omzetgroei bij huurders van het vastgoed van Klépierre bedroeg voor 2018 een gezonde 0,9%. Dat het de huurders goed gaat, zegt mede iets over de aantrekkelijkheid van de panden. We zien dat de winkels van Klépierre een hogere omzetgroei laten zien dan de nationale verkoopstatistieken. De leegstand was stabiel met 3,2%.

Klépierre heeft een duidelijke strategie en weet de juiste panden te kopen of af te stoten. Financieel opereert het management prudent. De verhouding schuld/waarde totale bezittingen (LTV) staat op een gezonde 36,3% en laat een neerwaartse trend zien. Daarnaast koopt de vastgoedbelegger opnieuw aandelen in ter waarde van € 400 miljoen, een signaal richting aandeelhouders hoe het management de huidige waardering beoordeelt.

De geschoonde winst bij Klépierre voor geheel 2018 was € 2,65 en dat was iets boven de € 2,62 die analisten verwachtten. Het management voorziet voor 2019 een winststijging tot € 2,72 tot € 2,75 wat aan de voorzichtige kant is. Het dividend over 2018 is opgehoogd van € 2,00 naar € 2,10 waarmee het dividendrendement op een fraaie 7,0% komt.

De intrinsieke waarde per aandeel (net asset value of NAV) van Klépierre is € 40,5 en dat is zelfs iets hoger dan verwacht. Voor de komende jaren zal de NAV zich stabiliseren op € 40. Bij een huidige koers van € 30,6 betekent dat een korting van circa 24%. Dat vinden wij aantrekkelijk. Wij vinden de resultaten van Klépierre sterk en bevredigend en herhalen onze positieve opinie.