Kledingretailer Inditex heeft ruime financiële jas aan

De vierdekwartaalresultaten van de Spaanse kledingretailer Inditex (-4,6%), bekend van onder meer de merken Zara en Bershka, waren ietwat aan de lichte kant. De brutomarge bleef gelijk op 53,5%, waar analisten rekenden op een lichte verbetering tot 54,0%. De omzet steeg in de periode november-januari (gebroken boekjaar) met 5% tot € 7,7 miljard, de analistenconsensus was daarbij € 7,9 miljard. Gelukkig bleven de kosten bij Inditex wederom beter dan verwacht onder controle, zodat de winst ‘voldoende’ op peil bleef. Een bijkomstig positief gegeven was dat de voorraden op jaarbasis zeer beperkt toenamen (+1,0%).  

De start van het nieuwe boekjaar 2020 (per 1 februari) is matig. De omzettrend van het lopende kwartaal (1 februari – 9 maart) blijft 2 procentpunt achter bij de ramingen. Voor het boekjaar 2020 voorziet Inditex een identieke omzetgroei van 4% tot 6% op jaarbasis wat conform de consensus is. Verder gaf aan Inditex aan dat het de investeringen in 2019 terugschroeft naar € 1,4 miljard. De markt rekende op een bedrag van € 1,6 miljard.

Dividendbeleid positief aangepast    

Het percentage van de winst dat Inditex bestemt voor dividend aan aandeelhouders gaat omhoog van 50% naar 60%. Daarmee komt het dividend over het afgelopen boekjaar uit op € 0,88 per aandeel en dat is een stijging van 17%. Daarnaast introduceert Inditex een bonusdividend van € 1,00 per aandeel gerelateerd aan de jaren 2018, 2019 en 2020.

Inditex heeft momenteel € 6,7 miljard aan liquiditeiten en daarmee heeft het kledingconcern een ruime financiële jas aan. De kans op extra kapitaalteruggave aan aandeelhouders blijft aanwezig en die stap juichen aandeelhouders toe. Het dividendrendement bij Inditex komt nu met het speciale dividend zelfs uit tussen de 4,0% tot 5,05%.

Positieve opinie op aandeel Inditex

Inditex is goed gepositioneerd door een sterke online formule, innovaties en heeft een duidelijke strategie. De kledingretailer kenmerkt zich verder door een uitstekende operationele uitvoering van zijn activiteiten en weet daarbij de kosten goed te beheersen. Echter, de verslechterde macro-economische omgeving levert de nodige tegenwind op bij deze beleggingscasus. We hebben voor de langere termijn een positieve opinie op het aandeel Inditex. De voorheen  altijd pittige waardering van het aandeel is door de recente koersdaling grotendeels verdwenen. Ook het zicht op een hoger dividend maakt de beleggingscasus van Inditex op de korte termijn aantrekkelijker.

Jack Horvest is investment specialist.