Kredietwaardigheid Apple blijft sterk

Apple verlaagde de omzetprognoses voor het eerste kwartaal (van het gebroken) boekjaar naar $ 84 miljard, na een eerdere raming te hebben afgegeven van $ 89-93 miljard. Ten opzichte van een jaar eerder betreft dit een daling van 5%. Lagere verkopen van iPhones in (Groter) China was de voornaamste reden voor de omzetwaarschuwing. Ook weet het technologieconcern de lagere omzet aan het feit dat minder klanten in Westerse markten overstapten naar een nieuwe IPhone.

Grens aan premium pricing, of schuld van Trump

Over de achterliggende oorzaken van de omzetdaling zijn analisten het wel eens. Apple loopt mogelijk tegen de grenzen van zijn eigen premium-pricing aan. Het bedrijf verhoogt bijna traditiegetrouw de prijs van een nieuwe type iPhone zodra deze op de markt komt. Het merk is zo sterk dat dergelijke prijsverhogingen door de trouwe klanten worden geaccepteerd. Maar nu lijkt Apple zijn hand te hebben overspeeld. De laatste iPhone werd in Nederland geïntroduceerd tegen een prijs van circa € 1.000,-. Daarmee is het verschil met concurrerende merken blijkbaar zo groot geworden dat klanten overstappen naar een ander merk, of eenvoudigweg hun bestaande iPhone langer gebruiken.

De mindere vraag vanuit China wordt onder meer toegerekend aan de door president Trump aangewakkerde handelsoorlog tussen China en de VS. Chinezen (b)lijken nu eerder te kiezen voor de nationale grootheid Huawei in plaats van het Amerikaanse Apple. Of dit samenhangt met het verschil in prijs (importheffingen) of uit nationalisme is niet duidelijk. Helder is wel dat de Chinese economie aan het afkoelen is, waardoor ondernemingen (waaronder Apple) sowieso rekening moeten houden met lagere omzetten aldaar.

Kredietwaardigheid blijft sterk

Uiteraard zetten lagere omzetten de kredietwaardigheid van Apple onder druk. Maar de financiële weerbaarheid van de onderneming is dermate sterk dat de kredietwaardigheid overeind blijft. Kredietbeoordelaars kennen aan Apple de op-één-na-hoogste creditrating toe en ook wij zijn van mening dat het bedrijf financieel gezond is. Ter illustratie: over het afgelopen boekjaar kende Apple een nettoschuldpositie van minus $ 120 miljard. Als we het brutobedrijfsresultaat (EBITDA) van het afgelopen boekjaar van $ 81 miljard nemen dan komt de belangrijke verhouding nettoschuld/EBITDA uit op -1,5x. Dat is een bijzonder laag getal waar menig onderneming jaloers op mag zijn.

Vanwege het conservatieve financiële beleid (schuldpositie strak monitoren) van Apple kan het bedrijf goed tegen een financieel stootje. Normaliter zal een omzetdaling ook resulteren in een lagere winstgevendheid. Maar zelfs als we de EBITDA van het lopende boekjaar halveren ten opzichte van het vorige boekjaar (dus $ 40 miljard) en we vervolgens het schuldniveau handhaven, dan nog komt de rating uit aan de bovenkant van het ‘investment grade’ spectrum (AA rating). Daarom handhaven wij onze positieve opinie ten aanzien van de kredietwaardigheid van Apple. Het blijft een financieel degelijke onderneming.