Lage waardering en consolidatie telecomsector maken Orange aantrekkelijk

Wij zien de kans op consolidatie in de Europese telecommarkt toenemen. Zo gaf de Europese Commissie eind november groen licht voor de fusie van de Nederlandse onderdelen van Tele2 en T-Mobile. Dat was zonder zonder additionele voorwaarden waarmee de toezichthouder is veranderd van opvatting. Wij zien daar een belangrijke koerskatalysator in.

Verdere consolidatie in de (Europese) telecommarkt sterkt de beleggingscasus van Orange. Samenwerking tussen telecombedrijven leidt tot additionele kostenbesparingen. Dit is nodig om de winstmarges in deze volwassen sector op peil te houden. Een sectorbrede herwaardering op basis van deze verwachte gunstige trend sluiten wij dan ook niet uit.

Een bijkomend voordeel van een consolidatie is dat minder marktpartijen gaan bieden bij de aanstaande veilingen voor 5G-frequenties. Dat kan de prijs van een licentie drukken. Het succesvol uitrollen van een 5G-netwerk is een belangrijke aanjager voor het binden van (nieuwe) klanten en dus omzetgroei. Wij vinden dat Orange hiervoor goed gepositioneerd is waarbij de onderneming wordt geholpen door haar relatief sterke balans.  

Orange is sterke naam

Orange is marktleider in een uitdagende Franse telecommarkt. Na jaren van concurrentie op prijs zien wij de promotie-acties afnemen. Dat sterkt de winstmarges van Franse telecombedrijven. Ondanks de prijzenoorlog is Orange door de jaren sterk blijven investeren in uitbreiding van zijn netwerk, waarmee het zich onderscheidt van concurrenten. Op de lange termijn is netwerkdifferentiatie in onze ogen namelijk een belangrijke factor in het binden van klanten. Ook de groeiambities in met name Afrika en het Midden-Oosten bieden nog een hoop onbenut potentieel voor Orange. 

Het management van Orange heeft de balans van de onderneming op orde en dat vinden wij positief. Bovendien rekenen we op verdere verbetering van de al lage netto schuld ten opzichte van het bruto bedrijfsresultaat  van 2,1 maal (per medio 2018). Dat is laag ten opzichte van de concurrentie en in onze ogen is Orange nog in staat om zijn schuldpositie verder af te bouwen op basis van zijn sterke en stabiele vrije kasstromen.

Een ruim financieel jasje is prettig. Telecombedrijven moeten veel geld vrijmaken voor (aanhoudende) netwerkinvesteringen om voorop te kunnen blijven lopen. En Orange heeft daar de middelen voor.

Aantrekkelijk dividend bij lage waardering

Door de sterke kasstromen vinden wij uitkering van het dividend bij Orange goed geborgd. Bovendien is het dividendrendement van 4,90% aantrekkelijk. De dividendpolitiek van Orange is altijd aandeelhoudersvriendelijk geweest, ook in moeilijkere tijden. Daarnaast is de waardering van het aandeel aantrekkelijk met een relatief lage verhouding van 12,4 maal de verwachte winst over de komende twaalf maanden. Dit biedt bescherming tegen eventuele risico’s van de beleggingscasus zoals het (opnieuw) aanwakkeren van een prijzenoorlog in de Franse markt. Wij hebben een koersdoel van € 19,- bij een positieve opinie op het aandeel Orange.