Machinefabrikant GEA geeft winstwaarschuwing af

Het wil maar niet vlotten met GEA. De stevige reorganisatie van het management en doorgevoerde kostenverlagingen zorgden al voor een overgangsfase in de resultaten. Maar nu is GEA ingehaald door snel verslechterende marktomstandigheden.

Veel van GEA's voedings- en drankenmachines hebben als eindbestemming de opkomende markten en de lagere investeringsbereidheid van afnemers daar wordt stevig gevoeld. De orders voor Duitse investeringsgoederen lagen in december zelfs 7% lager dan in het jaar daarvoor.

Omzet maar vooral prijzen onder druk

Voor 2018 waren de voorlopige cijfers nog redelijk conform de al verlaagde analistentaxaties. De pijn zit hem in de toekomstverwachtingen. In 2019 zal de omzet volgens GEA licht dalen, waar analisten rekenden op een kleine 4% omzetstijging. De operationele EBITDA-winstmaatstaf zakt terug tot een range van € 440 miljoen tot € 480 miljoen. De marktverwachting lag op circa € 560 miljoen. Lagere verkoopprijzen, maar ook hogere personeels- en IT-kosten, tasten de operationele winstmarge aan. Kijken we naar de divisies dan zien we vooral tegenwind in de ‘melkdivisie’ die circa 30% van het concern beslaat. Lagere melkprijzen duwen de vraag naar melkrobots bij boeren naar beneden. Bij apparatuur voor de verwerking van melk zien we eveneens terughoudendheid bij afnemers.  

Doelstellingen voor middellange termijn ingetrokken

De in maart 2018 gepresenteerde doelstellingen voor de middellange termijn trok het nieuwe managementteam vorige week al weer in. Een mogelijk signaal dat daarvoor onvoldoende draagkracht is in de huidige marktomgeving. Een snel winstherstel moeten we dan ook laten varen. Veel analisten gooiden de handdoek in de ring en verlaagden de taxaties en opinies. Op 14 maart presenteert GEA - lees de nieuwe CEO - de definitieve jaarresultaten. Er zal daarbij nadere toelichting komen op de plannen en doelstellingen voor de komende jaren. 

Beleggingscasus vraagt veel geduld

Operationeel is er geen ‘quick fix’ voor de korte termijn, de mondiale economische omgeving werkt te veel tegen. Het nieuwe management zal terug naar de tekentafel moeten. Operationeel gezien is de situatie lastig. Druk vanuit de activistische aandeelhouders is mogelijk te verwachten. Hoewel de grootaandeelhouders Oliver Capital en GBL, met bijna 16% van de aandelen in handen, geduldig blijven en het aandelenbelang continu uitbreiden tegen lagere koersen.

Er zit absoluut waarde in deze beleggingscasus maar in de huidige vorm? Opsplitsen, kapitaalteruggave aan aandeelhouders, een totale overname zijn allemaal opties. Wij houden een positieve opinie op GEA maar dat is duidelijk gestoeld op de langere termijn.