Moody’s handhaaft rating voor Deutsche Telekom

Ratingbureau Moody’s heeft de creditrating voor Deutsche Telekom gehandhaafd op Baa1. De vooruitzichten blijven staan op negative. Aanleiding om de rating onder de loep te nemen was de aangekondigde fusie van dochteronderneming T-Mobile USA met het Amerikaanse Sprint.

Zoals wij eerder aangaven zet deze fusie de kredietratio’s de komende twee jaar onder druk. Waar wij onze opinie ten aanzien van de kredietwaardigheid verlaagden van positief naar neutraal, lijken de analisten van Moody’s het nog niet aangedurfd te hebben de opinie te verlagen. Dat is opvallend aangezien de verwachting is dat de schuldverhoudingen eigenlijk te hoog zijn voor de huidige kredietrating. Ter illustratie, voor 2020 voorzien wij een verhouding nettoschuld ten opzichte van operationeel resultaat van 3,3x en dat is aan de hoge kant.

Moody's handhaaft rating

Ook Moody’s voorziet een hoge schuldverhouding, maar lijkt meer te focussen op de mogelijke toekomstige verbetering van de ratio in de komende jaren. Wij zijn daarin wat kritischer en benadrukken dat de fusie omgeven is door financiële en operationele onzekerheden. Blijkbaar is dit alles onvoldoende reden voor de kredietbeoordelaar om de rating neerwaarts aan te passen. Dit verwondert ons enigszins, maar is geen reden om onze opinie aan te passen. Wel blijven we rekening houden met een toekomstige rating verlaging door Moody’s.

We handhaven onze neutrale opinie ten aanzien van de kredietkwaliteit voor Deutsche Telekom. Binnen de telecomsector hebben wij een voorkeur voor Orange.