Nieuwe stap in ontmanteling conglomeraat Siemens

Het industriële conglomeraat Siemens (+4,0%) wordt verder ontmanteld. Nu is het de beurt aan de energiedivisie Power and Gas, dat elektriciteitscentrales bouwt en wordt verzelfstandigd. De strategische heroriëntatie is woensdag het belangrijkste wapenfeit bij de trading update van Siemens over het tweede kwartaal (gebroken boekjaar). De algemene afdronk is dat het apart zetten van deze moeizaam draaiende divisie positief is.

Beursgang energietak eind 2020

Onder de vlag van het strategische plan Visie 2020+ wordt de Power and Gas-divisie naar de beurs gebracht. De planning is om de beursgang eind 2020 plaats te laten vinden. Alle aandelen worden daarbij uitgekeerd aan de aandeelhouders van Siemens. Het concern gaf overigens aan een groot minderheidsbelang te houden.

Het belang van 59% in windturbinefabrikant Siemens Gamesa wordt eerst ingebracht in Power and Gas, zodat er een pure ‘energiespeler’ ontstaat. Dinsdag later op de dag zal Siemens dieper ingaan op deze verzelfstandiging.

Goede operationele resultaten

De tweedekwartaalcijfers van Siemens waren grofweg in lijn met de verwachtingen van analisten. Omzet en orders voldeden, de operationele winst (EBIT) was circa 5% hoger dan verwacht. Maar daarvoor waren een lagere belastingdruk en eenmalige baten voor nodig. Maar toch zijn we aangenaam verrast met de operationele resultaten. De onderliggende winstmarge was 11,5% en dat was iets hoger dan de voorziene 11,2%. De hogere marge bij Power and Gas tot 5,6% gaf daarbij ook opluchting.

Siemens wil in 2023 voor € 2,2 miljard aan kosten besparen. Die efficiëntiedoelstelling vinden wij wat aan de magere kant. In het personeelsbestand vindt een grote draai plaats, waarbij 10 duizend medewerkers de onderneming moeten verlaten maar ook nieuwe 25 duizend personeelsleden met andere competenties worden ingehuurd. Het is een teken dat de transformatie bij het vernieuwde Siemens in sneltreinvaart verloopt.

Doelstellingen voor 2019 in tact

Wij zien de beleggingscasus bij Siemens onderliggend meer tractie krijgen. Het bedrijf moet momenteel opboksen tegen zwakke conjuncturele omstandigheden in Europa en een lagere  export door minder investeringen elders in de wereld. Het orderboek blijft desondanks goed gevuld.

Siemens houdt zijn positieve visie op de korte industriële cyclus intact en ziet weinig negatieve impact door geopolitieke ontwikkelingen zoals de handelsoorlog tussen de VS en China. De winstgevendheid blijft goed op peil, de winstverwachting per aandeel (exclusief eenmalige lasten) voor 2019 kan worden gehandhaafd op € 6,30 tot € 7,00.   

Wij hebben een positieve opinie op het aandeel Siemens op basis van een aantrekkelijker waardering. Er is zeker voor de korte termijn de nodige onzekerheid in deze beleggingscasus, maar operationeel zien we verbeteringen optreden en dat maakt ons enthousiaster. Het management van Siemens levert nu nadrukkelijker op de gestelde doelen en de beloofde strategische heroriëntatie.