Nike heeft last van valutaire tegenwind

Het aandeel Nike noteerde gisterenavond in de nabeurshandel een verlies (-4,8%) na publicatie van de derdekwartaalcijfers. Het sportkledingconcern wist niet te voldoen aan de (hoge) verwachtingen in de belangrijke Noord-Amerikaanse markt (41% van de omzet). De belangrijkste (negatieve) verrassing zit echter bij de conservatieve omzetverwachting van het management voor het vierde kwartaal.

Omzetgroei minder dan verwacht, ontwikkeling brutomarge positief

De gerealiseerde omzetgroei (11%, jaar-op-jaar, tegen constante wisselkoersen) over het derde kwartaal was hoger dan de eerder afgegeven doelstelling door het management van Nike (7% tot 9% groei). Toch zat er een stevige “misser” in de omzetresultaten. De thuismarkt Noord-Amerika (7% omzetgroei tegen constante wisselkoersen) stelde teleur, daar werd door analisten gerekend op 9% groei.

In Europa, Greater China en Azië Pacific & Latijns Amerika presteerde het concern  beter dan verwacht qua omzet(groei) tegen constante wisselkoersen. De voorraden bij Nike blijven goed onder controle, voorheen was voorraadvorming  vaak een punt van kritiek van analisten.

De brutomarge van Nike laat voor het derde kwartaal op rij een positieve ontwikkeling zien. Over het derde kwartaal dikte de brutomarge met 1,3%-punt aan naar 45,1%. En dit is meer dan waar analisten gemiddeld op rekenden (44,7%). Wederom weet het concern te leveren op deze belangrijke winstparameter. Nike profiteerde van gunstigere verkoopprijzen en lagere kosten voor de design van kleding. De winst per aandeel pakte hierdoor hoger uit ($ 0,68) dan de gemiddelde raming van $ 0,65.

Vooruitzichten van management Nike conservatief

Nike mikt op 2% tot 5% omzetgroei over het vierde kwartaal. Analisten zitten hier een stuk hoger en rekenen op 6,5%. We merken op dat Nike veel last heeft van negatieve valuta-effecten veroorzaakt door de sterke dollar. De verwachte omzetgroei tegen constante wisselkoersen ligt op 7% tot 9%. Nike gaat er wel vanuit dat de negatieve effecten van wisselkoersen wegebben de komende kwartalen.   

De voorziene verbetering van de brutomarge met 0,75% weet eveneens niet aan de verwachting van 0,94% te voldoen. De winst per aandeel zou onder deze aannames uitkomen op $ 0,62 en dit is een flinke misser bij de geraamde $ 0,82 van analisten. Dit is dan ook mede reden dat beleggers het aandeel afstraften in de nabeurshandel.

Wij merken op dat het management van Nike een reputatie heeft met het afgeven van conservatieve prognoses. Over de voorbije acht kwartalen wist het concern zijn eigen winst per aandeel-verwachting namelijk gemiddeld met +18% te overtreffen. De bevestiging van de lange termijn vooruitzichten (2020) door Nike geven ons comfort. Het concern rekent hierbij op 6% tot 10% omzetgroei. En dit is zelfs licht hoger dan de gemiddelde verwachting van analisten (+7,9%). De winstontwikkeling verloopt volgens de eerder afgegeven lange termijn doelstelling waarbij gedoeld wordt op 15%.

Wij houden een neutrale opinie op Nike

De beleggingscasus van Nike is sterk in onze ogen. Zo heeft het concern zijn activiteiten goed gespreid over diverse regio’s en eindmarkten. De verbetering van de brutomarge die de onderneming bewerkstelligt, is indrukwekkend. Door de gunstige prijsstelling en lagere (design)kosten zien we deze ontwikkeling nog voortduren. Dit heeft een gunstig effect op de winst per aandeel. Verder identificeren wij productinnovaties en een toonaangevende marketingstrategie als koersaanjagers. Wel wijzen we op de pittige waardering van 29 maal de veronderstelde winst over de komende twaalf maanden. Hierdoor houden we een neutrale opinie op het aandeel Nike.