Oerdegelijke cijfers van Zurich Insurance

Evenwichtiger Zurich Insurance biedt ruimte voor herwaardering

De onderliggende ‘combined ratio’, die aangeeft hoe de uitgekeerde claims en kosten zich verhouden tot de premie-inkomsten, lag op 97,8% en dat was fractioneel hoger dan de verwachte 97,6% door Zurich Insurance. Het groter aantal natuurrampen (non-life) was de oorzaak. Dat leidde tot meer claims. Positief om te zien is dat Zurich Insurance dergelijke risico’s nu veel beter heeft gemanaged, voorheen leidden meer natuurrampen tot veel volatielere resultaten. Dat kan de waardering voor Zurich positief opvijzelen.

De operationele winst uit bedrijfsactiviteiten (BOP) over 2018 kwam uit op $ 4,566 miljard en dat was circa $ 100 miljoen boven verwachting. Die positieve verrassing kwam juist wel van een eenmalige meevaller in de levensdivisie. 

Verdere kostenbeheersing voedt resultaat

De onderliggende ‘combined ratio’ bij Zurich Insurance zal in 2019 bij de niet-levendivisie sterker worden teruggedrongen tot een range van 95% tot 96%. Vooral de kosten kunnen daar nog fors terug. De winst kan daardoor grofweg met $ 550 miljoen omhoog in 2019. Bij de divisies Farmers en Life zijn er nog besparingen en productieverbeteringen te behalen die mogelijk nog eens extra $ 230 miljoen aan de winst toevoegen in 2019. In totaliteit kan de operationele winst (BOP) krachtig doorgroeien van $ 4,566 miljard tot circa $ 5,3 miljard (eigen verwachting van Zurich).

Zurich toont financiële spierballen

De geschoonde onderliggende vrije kasstroom kwam uit op $ 3,7 miljard in 2018, in 2017 lag dit cijfer nog op $ 3,3 miljard. Voor 2019 is een realisatie van $ 4 miljard een conservatieve inschatting.

Dat laatste bedrag dekt voor 132% het uit te keren dividend over 2019 wat volgens verwachting met wederom CHF 1,- wordt opgehoogd tot CHF 20,- per aandeel. Het eigen model van Zurich voor het aanhouden van kapitaal,  ZECM-ratio, liet een stand optekenen van 125%. Een daling maar nog steeds erg sterk ondanks de beweeglijke financiële markten. Zurich zelf stelt dat deze maatstaf moet liggen tussen de bandbreedte van 100% tot 120%. Dat betekent dat er momenteel ruimte is om meer kapitaal richting de aandeelhouder te sluizen.   

Het dividendrendement van 6,0% is fraai en daarnaast heeft Zurich Insurance de nodige ruimte om de operationele resultaten op te voeren in 2019. Het aandeel is met een koerswinstverhouding van 11,6 voor 2019 niet duur gewaardeerd. Wij zien positieve ontwikkelingen bij deze beleggingscasus. Wij hebben momenteel een neutrale opinie op het aandeel.