Olieprijs van $48 per vat is te laag vindt Goldman Sachs

Goldman Sachs vindt de correctie van de olieprijs overdreven. Momenteel handelt een vat WTI-olie op een prijs van ongeveer $ 48 per vat. De broker gaat er vanuit dat de gemiddelde opbrengstprijs in 2019 rond de $ 55 per vat ligt. Eerder projecteerde Goldman Sachs nog een prijs van $ 64,50 per vat. Wat zijn de oorzaken voor de afwaardering?

Groter aanbod van goedkopere olie

De transportproblemen bij de productie van Amerikaanse schalie-olie lossen zich sneller op dan verwacht. Eerst werd aangenomen dat het gebrek aan pijpleidingcapaciteit tot ultimo 2019 zou aanhouden. Nu kan er meer olie van de velden naar raffinaderijen worden vervoerd.

Ook grote olieprojecten in Canada en Brazilië, waarbij de kostprijs van gewonnen olie aanzienlijk lager is dan de opbrengstprijs van $ 55 per vat, vullen de markt. Het is nu rendabel om deze olie te produceren.

Verder blijven de kostenstijgingen voor het winnen van olie, zoals prijzen van bijvoorbeeld boortorens en personeel in de olie-industrie, goed onder controle.

Olie met lage productiekosten verdringt duurdere olie met hogere productiekosten, concludeert Goldman Sachs. Dat drijft de (verwachte) olieprijs omlaag.

Teveel pessimisme over de olievraag

De lagere olieprijs is een gevaar voor olieproducenten met een relatief hoge kostenbasis, die afhankelijk zijn van olie die duurder is om te winnen. Om tegenwicht te bieden aan de lage olieprijs verlagen de OPEC-landen en Rusland hun olieproductie per 1 januari met 1,2 miljoen vaten per dag voor de duur van zes maanden. Dat neemt weer enig aanbod van tafel en ondersteunt het prijsniveau.

Uiteraard heeft een afnemende economische groei gevolgen voor de vraag naar olie, maar uitgaande van de huidige mondiale groeivoet van de wereldeconomie van 3,0% tot 3,5% is de huidige olieprijs van $ 48 per vat te laag, stelt Goldman Sachs. Een groei van minder dan 2,5% brengt de laatste olieprijsverwachting van $ 55 pas in gevaar.

Beleggingscasus voor olie-aandelen blijft overeind

Wij zitten min of meer op dezelfde golflengte als Goldman Sachs waarbij een herstel van de olieprijsherstel richting $ 60 per vat realistisch is. Dat OPEC en Rusland zich committeren aan productiebeperkingen is goed nieuws. Met een olieprijs van $ 55 per vat kunnen zowel de olieproducerende landen als grote oliemaatschappijen leven.

Ondernemingen als Total en Royal Dutch Shell hebben de winprijs van een vat olie de afgelopen tijd sterk kunnen verlagen. Het belangrijke dividendrendement, bij Total 5,4% en Shell 6,1%, kan ons idee gehandhaafd blijven bij een olieprijs van $ 55 per vat. Dat geeft deze olie-aandelen steun.

Wij hebben een positieve opinie op de energiesector, waarbij wij een voorkeur hebben voor Total, ExxonMobil, Royal Dutch Shell en schalie-olieproducent Diamondback Energy. Op al deze ondernemingen hebben wij een positieve opinie.