Ondanks hogere energieprijzen stelt RWE teleur

RWE rapporteerde donderdagochtend de resultaten over 2018. Zowel de bruto operationele winst (EBITDA) als geschoonde nettowinst vielen lager uit dan verwacht. De EBITDA kwam uit op € 1,52 miljard en onderaan de streep hield RWE een geschoonde nettowinst over van € 591 miljoen. Analisten rekenden gemiddeld op een geschoonde nettowinst van € 655 miljoen en een EBITDA van € 1,55 miljard.

Volatiele en eenmalige kostenposten

Vooral de activiteiten van bruinkool- en nucleaire energiecentrales drukten op het resultaat vanwege ongeplande uitval. De handelsactiviteiten in de energiehandel hadden een teleurstellend vierde kwartaal achter de rug, waarin niets verdiend werd. Daardoor vielen de handelsopbrengsten over 2018 met € 183 miljoen € 23 miljoen lager uit dan verwacht. Verder vielen de fiscale en financiële lasten hoger uit dan gedacht. Opgesomd kunnen we hieruit concluderen dat veel volatiele en eenmalige posten bijdroegen aan de missers van de resultaten.

Een belangrijk element in de beleggingscasus is het terugbrengen van de schuld van RWE. De nettoschuld viel bijna 50% lager uit dan gedacht op € 2,3 miljard. Echter geschoond voor eenmalige effecten van derivatencontracten, komt de nettoschuld uit op € 4,4 miljard. Dat is iets meer dan verwacht.

EBITDA-verwachting ruim onder consensus

Het afbouwen van de schuldpositie is belangrijk, omdat dit uitzicht biedt op dividendverhogingen. Zoals verwacht stelde het management een dividend voor van € 0,70 per aandeel. Maar over 2019 voorziet het een hoger dividend van € 0,80. Het management gaat uit van een geschoonde EBITDA van € 1,2 miljard tot € 1,5 miljard. Dat laatste stelt duidelijk teleur, aangezien het analistengemiddelde op € 1,47 miljard ligt. Het management gaf hierbij wel aan hogere elektriciteitsprijzen te verwachten, maar voorziet ook € 100 miljoen tot € 200 miljoen aan administratieve kosten als gevolg van het voorlopige verbod om bruinkoolactiviteiten uit te breiden in het Hambachbos. Ook zal het wegvallen van vergoedingen van de Britse overheid om capaciteit beschikbaar te hebben voor het Britse elektriciteitsnet, € 180 miljoen op de resultaten drukken.

Concluderend zijn wij niet erg onder de indruk van de misser over de resultaten over 2018, omdat die vooral te wijten is aan eenmalige posten. Bovendien trekken elektriciteitsprijzen aan, en dat is gunstig voor de sector.

We zien echter dat RWE vanwege de grote blootstelling aan conventionele energieopwekking hier amper van kan profiteren. Politieke risico’s nemen verder toe en dit laat zien dat selectiviteit binnen de sector geboden is. Wij herhalen dan ook onze negatieve opinie op RWE.