Ontwikkelingen kapitaalmarkten stuwen winst Ageas

De Belgische verzekeraar Ageas publiceerde woensdagochtend de resultaten over het eerste kwartaal. De nettowinst uit verzekeringsactiviteiten kwam uit op € 258 miljoen en dat was € 12 miljoen meer dan verwacht. De Solvency II-solvabiliteitsratio kwam als verwacht uit op 194%.

 

Sterke prestaties Azië

De beter dan verwachte resultaten waren te danken aan sterke prestaties van de Aziatische regio. Daar zag Ageas de nettowinst 53% stijgen en dat is maar liefst 315 hoger dan wat analisten hadden voorzien. Dit lijkt vooral te danken te zijn aan ontwikkelingen van kapitaalmarkten in Azië. Maar ook geschoond hiervoor dan zijn de resultaten in Azië nog altijd beter dan verwacht.

Gekeken naar thuismarkt België, dan was het resultaat van Ageas juist teleurstellend met een nettowinst van € 81 miljoen, een daling van 42%. Analisten rekenden op € 15 miljoen meer winst. Resultaten van de schadeverzekeraar vielen tegen als gevolg van slecht weer in het voorjaar. Ook de resultaten uit de Belgische levensverzekeringsactiviteiten vielen tegen.

In de rest van Europa – op een kleine tegenvaller in het Verenigd Koninkrijk na – deed Ageas het beter dan verwacht. Vooral in Portugal deed het concern goede zaken met het bankverzekeringsnetwek Ocidental en het agentennetwerk Ageas Seguros. De bruto premie-inkomsten stegen daar 33%.

 

Neutrale opinie

CEO Bart de Smet liet weten best tevreden te zijn met de resultaten. In een toelichting liet hij weten niet uit te sluiten de Spaanse markt te betreden.

De eerstekwartaalresultaten van Ageas laten naar onze mening duidelijk zien dat de resultaten van de verzekeraar erg gevoelig zijn voor kapitaalmarktbewegingen. Dat maakt ons wat terughoudender over het aandeel en we houden dan ook een neutrale opinie aan.

Emile Broesterhuizen is specialist aandelen.