Onzekere beleggers wikken en wegen economische cijfers

De industriële inkoopmanagersindices verloren in december wereldwijd opnieuw terrein. Dat is de achtste maand op rij dat inkoopmanagers minder vertrouwen in de economie laten zien en wijst tevens op een mindere sterke start van 2019.

Wij zien dat de leidende componenten 'nieuwe orderinstroom’ en ‘nieuwe exportorders' aanzienlijk vertraagden in de laatste maand van vorig jaar. Het tempo van wereldwijde economische groei viel in december terug tot 3,0%. Economen voorzien voor 2019 een mondiale economische groei van 3,5%.

De boosdoeners voor de economische terugval zijn vooral China en in mindere mate de Verenigde Staten. Het voortslepende handelsconflict draagt - helaas - behoorlijk zijn steentje bij aan de vermagerde mondiale vooruitzichten. De jaarlijkse groei van het wereldhandelsvolume dreigt terug te zakken naar 2% op jaarbasis. Een dik jaar geleden was die groei nog 5%. De neerwaartse risico’s voor de economische groei van opkomende markten en de eurozone nemen toe. Dat kan een koerswijziging geven voor het monetaire beleid in tal van regio’s.

China heeft pijn van handelsoorlog

De Chinese industriële inkoopmanagersindex van het onafhankelijke onderzoeksbureau Caixin daalde in december onverwachts flink tot 49,7 punten. In november stond de index nog op 50,2 punten en economen rekenden op een stand van 50,1. Een stand van onder de 50 punten wijst op een krimp van de industriële activiteit waarbij tevens de nieuwe orderinstroom voor het eerst sinds medio 2016 negatief was.

De werkgelegenheid in de industrie neemt af en de verkoopprijzen bij fabrikanten dalen. Dat laatste feit is een gevolg van toenemende concurrentie en vraaguitval. Het voert de druk bij de Chinese beleidsmakers op om versneld met monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen te komen. De verwachting is dat binnenkort de ruimte bij banken wordt vergroot om kredieten te verstrekken door een verlaging van de kasreserves bij de centrale bank.

Verenigde Staten neemt wat gas terug

Het indexcijfer van Amerikaanse inkoopmanagers laat zien dat de industriële activiteit in de VS in december stevig groeide, maar wel op een iets lager niveau. Ook hier hetzelfde euvel: minder ordergroei en een zwakkere groei van de werkgelegenheid.

Ook de stijging van verkooprijzen neemt in de VS af. Dat maakt de noodzaak voor de centrale bank Fed om de beleidsrente te verhogen steeds kleiner. Met dat gegeven houden financiële markten steeds meer rekening. De Amerikaanse tienjaarsrente is inmiddels aanbeland op 2,62%.

Europa ziet exporten afnemen

Vooral Duitsland voelt de mindere gang van zaken in de wereldeconomie. De Duitse auto-industrie houdt zijn uitdagingen door de verminderde vraag uit China. De Europese orderboeken vullen zich minder snel. In Zuid-Europa zien we de druk op de economieën toenemen. De industriële activiteiten in Spanje gingen stevig onderuit en in Italië bevindt de industrie zich nog steeds in de krimpzone.

Een gevolg van de kleinere economische groei is dat de inflatieverwachtingen voor de eurozone behoorlijk naar beneden komen. Voor de komende 10 jaar voorzien beleggers een jaarlijkse inflatie in Duitsland van 0,93%. Medio oktober was die verwachte inflatie nog bijna 1,4%. Ook die beweging geeft aan dat de Europese centrale bank ECB steeds minder haast moet maken met het dichtdraaien van de geldkraan.

Cijfers op een goudschaaltje

Er zijn momenteel diverse signalen dat de neerwaartse risico’s voor de economische groei toenemen. Wij zien dat financiële markten vooruit lopen op een kleinere economische groei en dat inprijzen in de koersen van aandelen en obligaties. Er is meer onzekerheid bij beleggers wat tot grotere koersfluctuaties leidt. Economische cijfers en de komende jaarcijfers en vooruitzichten van ondernemingen worden door hen op een goudschaaltje gewogen. Wij verwachten dan ook de de turbulentie op de financiële markten zal aanhouden.