Orderboek VolkerWessels dikt goed aan

Bouwer VolkerWessels rapporteerde donderdagochtend resultaten over 2018. De omzet nam 3,7% toe ten opzichte van 2017 naar € 5,9 miljard. De bruto operationele winst (EBITDA) daalde met 5,3% naar € 251 miljoen. Dat was in lijn met wat analisten volgens Bloomberg verwachtten. De nettowinst viel met € 137 miljoen een  € 10 miljoen hoger uit dan voorzien.

OpenIJ

Er zaten weinig verrassingen in de cijfers, omdat het management in november nog de verwachtingen voor het jaar neerwaarts bijstelde. Dit was het gevolg door nieuwe tegenvallers bij het hoofdpijnproject OpenIJ waardoor er extra eenmalige voorzieningen getroffen moesten worden. Zonder deze voorzieningen van € 39 miljoen zou de EBITDA uitgekomen zijn op € 291 miljoen.

Dat de nettowinst een stuk hoger uitviel dan voorzien was onder andere te danken aan lagere fiscale lasten in de VS en het Verenigd Koninkrijk en het boekhoudkundig naar voren schuiven van lager fiscale lasten in Nederland.

Bouwsector Verenigd Koninkrijk minder risicovol

De ontwikkeling van het orderboek was sterk, dat dikte met 10,3% aan tot  € 8,9 miljard. Vooral in Nederland en het Verenigd Koninkrijk kwamen veel nieuwe orders binnen. Hoewel de Britse economie voor uitdagingen staat zijn we over de Britse bouwsector positief. Die ligt mijlenver voor op de Nederlandse bouwsector in het verdelen van risico’s tussen aannemer en opdrachtgever, waardoor de kans veel kleiner is dat bouwprojecten een strop worden voor de aannemer.

Vooruitkijkend gaf het management aan vast te houden aan de eerder afgegeven doelstelling om de EBITDA in 2019 toe te laten nemen. Het dividend over 2018 blijft gehandhaafd op hetzelfde niveau als in 2017, een € 1,05 per aandeel. Wij herhalen onze positieve opinie op het aandeel met een koersdoel van € 20,-.