Randstad ondervindt Europese tegenwind

Uitzendconcern Randstad (+2,5%) kwam dinsdagochtend met vierdekwartaalresultaten die grofweg in lijn waren met de verwachtingen. In Europa had het concern last van tegenwind vanwege mindere macro-economische omstandigheden. Het dividend van € 3,38 per aandeel over 2018 (inclusief een speciaal dividend van € 1,11) is een welkom geschenk.

Omzet tegenvallend maar licht hogere winst vierde kwartaal  

De organische omzetgroei van +0,3% van Randstad over het vierde kwartaal was licht teleurstellend bij de gemiddelde analistenverwachting van +1%. Onderliggend ziet Randstad de groei in Europa afvlakken, macro-economische tegenwind zorgde ervoor dat de omzet per werkdag in Europa met 2% daalde. In de belangrijkste Europese eindmarkten als Duitsland vertraagde de ‘omzetgroei’ in het vierde kwartaal verder tot -7%, in het derde kwartaal werd nog -2% opgetekend, in Frankrijk (-4% versus -1% in de derde kwartaal) en Italië (-1% versus +7% in het derde kwartaal). We zagen daar hetzelfde teleurstellende beeld. Opvallend sterk presteerde Nederland waar de omzetgroei onveranderd bleef op 3%, hetzelfde cijfer als in het derde kwartaal. In de V.S. (18% van de omzet) ontwikkelde de omzetgroei (+3%) zich eveneens in lijn met het derde kwartaal, een prima resultaat. Nederland en de VS boden het gewenste omzettegenwicht.

Kosten goed onder controle

De EBITA-winst van € 309 komt hoger uit dan de analistenverwachting van € 305 miljoen door solide kostenbeheersing. Positief is de ontwikkeling van de brutomarge van de operationele activiteiten die +0,2% hoger uitkomt dan de verwachting van +19,6%. Met een nettoschuld/ EBITDA-winst verhouding van 0,8 is Randstad financieel sterk te noemen. Wij denken dan ook dat het dividend richting de toekomst goed geborgd is.  

Speciaal dividend als cadeautje voor aandeelhouder

Randstad beloont zijn aandeelhouders met een speciaal dividend (over 2018) van € 1,11. Dit komt bovenop de reguliere € 2,27 per aandeel. Hierdoor komt het dividendrendement over 2018 uit op 7,75% (op basis van slotkoers maandag 11 februari: € 43,61). Dit zien wij als positief richting aandeelhouders.

Vooruitzichten Randstad zijn voorzichtig

Randstad zag een vergelijkbare organische omzettrend in de eerste weken van januari als in het vierde kwartaal. Het concern voelt met name de groeivertraging in Europa. Er zijn weinig reden om aan te nemen dat dit beeld zich nu verbeterd. De brutomarge voor het lopende kwartaal zal naar verwachting iets lager zijn. Het kostenniveau wordt op een gelijk niveau ingeschat.

Positieve opinie op Randstad

Uitermate belangrijk in de beleggingscasus bij Randstad is de mondiale economische cyclus. Daarover rijzen er meer zorgen, zeker in Europa. Als deze zorgen wegebben door bijvoorbeeld mindere handelsspanningen tussen de VS en China zal Randstad een sterk koersherstel doormaken. Anderzijds als de politieke issues aanhouden en de groei afbrokkelt, komt er meer spanning op deze beleggingscasus te staan. De omzet wordt stevig aangetast in dat geval.

De waardering van het aandeel is met 10,6 maal de veronderstelde winst over de komende twaalf maanden niet overdreven hoog. Wij houden een positieve opinie op het aandeel Randstad met een koersdoel van € 61,- uitgaand  van de beperkte neergang van de mondiale economie. Nogmaals gesteld, beleggers die het aandeel willen kopen moeten vertrouwen hebben in een snel mondiaal economisch herstel.