Recente koerszwakte Aalberts biedt mooi instapniveau

We verhogen onze opinie van neutraal naar positief.

Aalberts heeft de laatste week twee overnames bekendgemaakt in de VS om zijn positie in nichemarkten verder te verstevigen. Vorige week werd de overname van Roy Metal Finishing aangekondigd en dinsdag werd Co-Planar daaraan toegevoegd. Beide overnames dragen direct bij aan de winst per aandeel. Co-Planar is gespecialiseerd in precisiestansen en realiseert een jaaromzet van $ 9 miljoen. De strategie van Aalberts is om gericht overnames te doen waardoor er een mooie ketting van bedrijven aan elkaar geregen wordt. Het volledig benutten van de klantnetwerken en know-how moet leiden tot verdere organische omzetgroei van Aalberts.

Kleine aanpassingen in onze verwachtingen

Naar aanleiding van de update van het management na de halfjaarcijfers hebben we de verwachtingen licht bijgesteld. We voorzien een groei van het brutobedrijfsresultaat (EBITA) voor de periode 2018-2022 van gemiddeld 7% per jaar, gedreven door een organische omzetgroei van 3,7% per jaar (was 3,9%). Het management heeft als doelstelling om minimaal 3%-groei per jaar te realiseren. Hoewel de netto werkkapitaaluitgaven flink zijn gestegen, verwachten wij dat in de tweede helft van 2018 de trend gekeerd gaat worden. Aalberts profiteert van de lagere grondstofkosten van onder andere koper.

Op basis van de waarderingsmethode, waarbij vergelijkbare concurrenten meegenomen worden in de analyse, komen we tot een nieuw koersdoel van € 42,- (was € 46,-). Door de recente koerszwakte betekent dit een opwaartse potentie van 23%. Dit geeft ons voldoende ruimte om onze neutrale opinie te verhogen naar positief.