Recessiezorgen VS weer weg door sterk arbeidsmarktrapport

De laatste cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid en loonontwikkeling stellen gerust. Een sterke banengroei en hogere lonen leveren de brandstof voor een blijvend optimistisch consumentenvertrouwen en voor economische groei. Met zijn stijgende koopkracht is de Amerikaanse consument de grote economische gangmaker.

Door deze trend blijven de omstandigheden voor de Amerikaanse economie vooralsnog goed. Wij merken op dat de meevallende macro-economische cijfers warm onthaald worden door beleggers en dat vinden wij een goed signaal.

Flink meer banen in laatste kwartaal 2018

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in december zeer stevig, ondanks alle turbulentie op de financiële markten. Er kwamen 312.000 extra banen bij en dat aantal verpulverd de verwachting van 177.000. Bovendien werden de cijfers voor het aantal nieuwe banen in oktober en november ook nog eens met 58.000 stuks opwaarts herzien.

Het is positief dat in veel sectoren van de economie het aantal banen toenam. We zien al langere tijd een breed herstel van de werkgelegenheid.

Geen krapte op arbeidsmarkt

Sommige economen beweren dat er door de aanhoudende stijging van het aantal banen krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt is. En dat die krapte leidt tot een ongecontroleerde sterke loonstijging. Beide beweringen zijn discutabel.

Het aanbod op de Amerikaanse arbeidsmarkt groeide in december zelfs met 419.000 mensen. Doordat er meer kansen op de arbeidsmarkt zijn en hogere lonen worden betaald, treden er steeds meer mensen toe. De participatiegraad, het deel van de potentiële beroepsbevolking dat werkt, steeg van 62,9% tot 63,1%. Er blijken keer op keer meer arbeidsreserves aanwezig te zijn dan verwacht.

Loonstijging versnelt iets

Het gemiddelde uurloon nam in december met 3,2% toe op jaarbasis. Het is de derde maand op rij dat het groeicijfer boven de 3,0% uitkomt. Gaat dat nou direct de inflatie aanjagen? De verwachting is van niet. De stijging van de consumentenprijzen blijft gematigd en zal zich de komende tijd stabiel rond de 2,0% bewegen. Dat betekent dat de reële koopkracht van de Amerikaanse burger verder aantrekt.

Wij realiseren ons dat de arbeidsmarkt geen voorspellende indicator voor de economie is, maar wel een hele belangrijke indicator is. De consument ontleent zijn koopkracht aan werkgelegenheid en bijna 70% van de Amerikaanse economie wordt bepaald door consumptie. Vooralsnog zit het hiermee nog snor.