Resultaten Enel van duurzame kwaliteit

Enel heeft een sterk eerste kwartaal van het jaar achter de rug. Dat bleek uit de resultaten die de Italiaanse stroomproducent woensdagavond rapporteerde. De geschoonde bruto operationele winst (EBITDA) was met € 4,45 miljard meer dan de gemiddelde analistenverwachting van € 4,29 miljard. Onderaan de streep hield het nutsbedrijf een geschoonde nettowinst van € 1,16 miljard over, € 45 miljoen meer dan verwacht. Het management herhaalde de doelstellingen voor geheel 2019.

Hogere energietarieven

Vooral de opbrengsten uit hernieuwbare energie droegen bij aan het kwartaalresultaat. De EBITDA uit hernieuwbare energie viel € 200 miljoen hoger uit dan een jaar eerder en steeg 21%. Het beschikbaar komen van nieuwe opwekkingscapaciteit en de opname van de resultaten van een Amerikaanse joint-venture droegen hieraan bij. Ook profiteerde de hernieuwbare energie-activiteiten van hogere Europese stroomtarieven. Dat compenseerde ruimschoots voor een lagere productie uit waterkracht.

Opvallend was dat de divisie met thermische energieopwekking een 80% hogere EBITDA realiseerde, ruim boven de jaardoelstelling. Dit was te danken aan een hogere thermische energieopwekking tegen hogere tarieven.

 

Meer investeringen in netwerken

De EBITDA van de netwerkactiviteiten nam met 7% toe. De netwerkactiviteiten van het overgenomen Braziliaanse Eletropaulo deelde voor het eerst mee in de resultaten. Enel profiteerde daarmee van een gunstige wijziging in het reguleringsregime voor energienetwerken in Brazilië. Wij voorzien dat de Braziliaanse netwerkactiviteiten de komende jaren een belangrijke winstaanjager blijven dankzij grote efficiencyslagen als gevolg van digitale verbeteringen. Het is dan ook te verwachten dat de investeringen in netwerken zullen aantrekken, aldus het management.

De nettoschuldpositie liep met € 4 miljard op naar € 45,1 miljard. Dat viel wel wat tegen. Veranderingen vanwege boekhoudkundige regelgeving waren hier debet aan (€ 1,4 miljard), naast valuta-effecten (€ 700 miljoen). Daarnaast nam het werkkapitaal toe.

 

Aantrekkelijk dividendrendement

De resultaten over het eerste kwartaal bevestigen ons idee waar het bij deze beleggingscasus om draait. Enel profiteert in toenemende mate van winstgevende investeringen in duurzame energie en vernieuwingsslagen van energienetwerken in Zuid-Amerika. Dit draagt bij aan een hogere vrije kasstroom dat zich vertaalt naar sterke dividendgroei. Het verwachte dividendrendement voor de komende twaalf maanden vinden we met 5,4% erg aantrekkelijk (bron: Bloomberg). Dat komt bovenop het verwachte koerspotentieel van 12%.

Emile Broesterhuizen is specialist aandelen.