Retailer Target is doeltreffend

De Amerikaanse retailer Target presenteerde woensdag een identieke omzetgroei over het eerste kwartaal van 4,8%. Analisten rekenden op 4%. Het beter dan verwachte omzetresultaat komt bijna volledig op het conto van meer klanten die ook nog eens meer kochten. De winst per aandeel kwam uit op $ 1,53 en dat is hoger dan de raming van het analistenkorps van $ 1,43. De koers van het aandeel Target pluste na dit positieve bericht met +7,8%

Online verkopen presteren sterk

De omzet van het digitale verkoopkanaal van Target nam in het eerste kwartaal met +42% toe. Dat was een belangrijke aanjager van de positieve omzetverrassing. Wij vinden dit sterk. Online verkopen zijn nu al verantwoordelijk voor 7,1% van de totale verkopen van het retailconcern.

De nieuwe strategie van het management van Target pakt goed uit. Wij vinden het bemoedigend dat meer dan de helft van de groei bij online verkopen uit gunstiger orderafhandeling komt. Zo stimuleert het concern klanten om producten zelf op te komen halen, in plaats van dat het opgestuurd wordt. Dat komt de brutomarge op de lange termijn ten goede.

Op de korte termijn zullen investeringen in de orderafhandeling echter druk uitoefenen op de brutomarge van Target. Die kwam uit op 29,6% waar analisten uitgingen van 29,8%. We merken op, dat kostenbesparingen uitgaven aan hogere lonen compenseerden. Target wil zijn huidige uurloon van circa $ 12,- in 2020 opkrikken naar $ 15 per uur.

Management Target herhaalt doelstellingen 2019

Op basis van de sterke eerstekwartaalresultaten herhaalde Target zijn doelstelling van een winst per aandeel van $ 5,75 tot $ 6,05 voor 2019. Dat is licht beter dan inschatting van analisten. De winkelketen verwacht dat de vergelijkbare omzet over 2019 met 1% tot 5% groeit. Marktkenners rekenen op +2,2%. Op basis van herhaling van deze doelstelling – hoger dan de gemiddelde analistenverwachting - zien wij de operationele marge van Target met +0,1% toenemen. Dat vinden wij sterk gezien de uitdagende Amerikaanse retailomgeving. 

Wij zijn tevreden met de strategische marsroute van Target. De focus op online, winkelvernieuwing en aanpassingen van het assortiment gaan het bedrijf helpen aan omzetgroei. Dat is broodnodig, want de concurrentie van Walmart en Amazon.com blijft een uitdaging. Die retailers domineren met meer gedifferentieerde businessmodellen de retailsector. De strategie vergt aanhoudende investeringen en dat gaat de brutomarge van Target op de korte en middellange termijn drukken. Target zit hierdoor nog in een transitiefase. Wij houden momenteel een neutrale opinie op het aandeel.