SBM Offshore ziet marktherstel gloren

SBM Offshore verhoogde de winstdoelstelling (EBITDA) voor 2018 van circa $ 750 miljoen naar boven de $ 750 miljoen. Een kleine maar positieve aanpassing. Overigens zijn hierbij allerlei incidentele lasten en baten buiten beschouwing gelaten. Operationeel laat SBM Offshore verbeteringen zien. Dat geeft de burger meer moed. Bij aantrekkende marktomstandigheden is het bedrijf goed gepositioneerd om te kunnen profiteren. Overigens een voldoende hoge olieprijs blijft wel een belangrijke randvoorwaarde. De erfenissen uit het verleden (omkoopschandaal Brazilië en misgelopen projecten) zijn nagenoeg opgelost. Wij voelen ons meer gesterkt en benadrukken nogmaals onze positieve opinie op het aandeel SBM Offshore.

In het kort:

Omzet derde kwartaal ligt 3% boven verwachting
Afhandeling Braziliaanse probleemdossier laat op zich wachten

Verbetering marktomstandigheden

Het management van SBM Offshore meldde dat de marktomstandigheden aantrekken. Investeringen zijn noodzakelijk om de olie- en gasproductie voor de komende jaren veilig te stellen. En daarbij speelt de oliewinning in diepe wateren een belangrijke rol. Met het Fast4Ward-programma van SBM Offshore gaat de constructie- en leveringstijd van FPSO's (productie- en opslagplatformen) sterk terug en dat betekent minder kosten. Dit maakt SBM Offshore competitiever. Het bedrijf heeft een tweede productiefaciliteit besteld voor dit programma, een teken dat er een verhoogde klantvraag is.

Nettoschuld daalt meer dan verwacht

Ten opzichte van eind 2017 daalde de nettoschuld van SBM Offshore van $ 2,9 miljard naar $ 2,3 miljard, en dat is iets beter dan voorzien. Vooral de sterkere kasstroom uit de Lease & Operate-divisie draagt hieraan bij.  

Braziliaanse hoofdpijndossier nog niet afgerond

De Braziliaanse rechters van de Fifth Chamber hebben de overeengekomen schikking over het omkoopschandaal nog steeds niet goedgekeurd. Sterker nog, er ligt zelfs geen datum vast wanneer die uitspraak komt. SBM Offshore heeft al wel een $ 48 miljoen voorziening getroffen voor deze overheidsclaim. Een definitieve en te verwachte uitspraak van de Braziliaanse rechters in deze zaak is positief voor het aandeel.