Schuldreductie topprioriteit bij General Electric

Het geplaagde industriële conglomeraat General Electric (GE) publiceerde recent zijn cijfers over 2018. Onze aandelenanalisten schreven dat het concern positief verraste met een hoger dan verwachte omzet en kasstroom. Topman Larry Culp herhaalde nog maar eens dat schuldreductie een absolute topprioriteit blijft. “Our strategy is clear: deleveraging our balance sheet and strengthen our business, starting with Power”, zo liet hij optekenen. Daartoe werd eind 2018 het dividend al drastisch verlaagd en werd er ook een flinke afboeking gedaan op de goodwill van de Power-divisie (die techniek voor het opwekkend van energie levert).

Financiële doelstellingen

Het management van GE heeft drie financiële doelstellingen geformuleerd. Allereerst mikt het voor de kredietwaardigheid van de onderneming op een terugkeer naar een “houdbare single-A” rating. De huidige creditratings bevinden zich formeel één notch lager, nadat zowel Moody’s als S&P vorig jaar hun creditratings voor GE neerwaarts bijstelden. Volgens onze berekeningen kan de onderneming op zijn vroegst eind 2020 weer een single-A rating bereiken. Maar dan zal het wel flink werk moeten maken van de schuldreductie.

Op de tweede plaats dient de verhouding industriële schuld ten opzichte van het bruto bedrijfsresultaat te dalen tot onder de 2,5x, een niveau dat beter past de gewenste single-A rating. De stand van zaken per eind 2018 is nog niet bekend gemaakt, maar wij gaven eerder aan te verwachten dat deze ratio eind 2020 rond het niveau van 3,0 tot 3,5x uitkomt. Gelet op de betere kasstromen - die een verdere schuldafbouw mogelijk maken - rekenen wij er nu op dat deze ratio per eind 2020 eerder aan de onder- dan bovenkant van deze bandbreedte uitkomt. 

De derde doelstelling betreft de dividend pay-out die “na verloop van tijd” overeenkomstig vergelijkbare bedrijven wordt vastgesteld. Deze uitspraak is dermate vaag geformuleerd dat dit naar onze mening het concern nog enige financiële flexibiliteit geeft.

Vertrouwen onder beleggers neemt steeds meer toe

Hoewel GE nog een lange weg te gaan heeft, geven obligatiebeleggers het management duidelijk het voordeel van de twijfel. De 10-jaars CDS-spread (een indicatie van de kosten om het kredietrisico af te dekken) voor GE loopt al enige tijd gestaag terug, wat positief is voor de ontwikkeling van de obligatiekoersen. Inmiddels bevindt deze zich weer op het niveau van oktober 2018. Waarbij we overigens aantekenen dat de credit spreads gedurende afgelopen maand in de gehele markt terugliepen, maar in het geval van GE lijkt toch wel degelijk sprake van enige opluchting onder beleggers.

De CDS-spread voor General Electric neemt gestaag af