Selectieve kansen in Europese bankaandelen

Europese bankaandelen hebben een bijzonder zwaar jaar achter de rug. De Euro Stoxx Banks-index – de Europese index met de grootste beursgenoteerde Europese banken -  realiseerde een negatief koersrendement van -33,3% in 2018 (bron: Bloomberg). Deze sterke daling was het gevolg van meerdere oorzaken: de aftakelende economische groei in de eurozone, onzekerheid rondom de Brexit en zorgen over het Italië en haar bankwezen. Een perfect storm. Beleggers maken volgens ons te weinig onderscheid tussen sterke en zwakke banken.

In het kort:

Koersdaling bij zowel sterke als zwakke banken geraakt, dat biedt ruilperspectief
Beleggers prijzen volgens Deutsche Bank een recessie in voor 2019
Wij zien kansen in sterke banken als BNP, ING, ABN, KBC en UBS

 

Bron: Thomson Reuters Datastream

Waarderingen bijzonder laag

Door de sterke koersdalingen zijn waarderingen van bankaandelen sterk gedaald. De Euro Stoxx Banks-index handelt op slechts 0,8 maal de materiële boekwaarde. Dat wil zeggen dat voor het tastbare aanwezige vermogen slechts 80% wordt betaald en dat is een flinke korting op de aanwezige bezittingen. Verder handelt de index op slechts 7,6 maal de verwachte winst over 2019. Dat is eveneens laag te noemen.

De grote koersdalingen en bijzonder lage waardering laten zien dat beleggers zeer pessimistisch zijn. Volgens de analisten van broker Deutsche Bank zijn beleggers té pessimistisch en is een recessie in 2019 volledig ingeprijsd. Een recessie in 2019 is volgens Deutsche Bank – en ook volgens ons – zeer onwaarschijnlijk. De analisten van Deutsche Bank hebben daarom hun opinie op Europese banken verhoogd naar overwegen vanwege de lage waardering.

Pessimisme volgens ons overdreven

Het volgens ons overdreven pessimisme maakt dat wij selectief positiever zijn over Europese bank- aandelen. Zowel aandelenkoersen van zwakke als sterke banken moesten het ontgelden. Dit heeft waarderingen van beide groepen gedrukt. In onderstaande tabel hebben wij de waarderingen weergegeven van de aandelen van grote Europese banken die wij volgen, gesorteerd van laag naar hoog.

 

 

     Koers-winstverhouding*      

Société Générale            

6,2

BNP Paribas

6,8

ING Groep

7,2

Barclays

7,3

RBS

7,9

Unicredit

8,0

ABN Amro

8,8

Banco Santander

9,0

UBS

9,2

KBC

9,7

Julius Bär

9,8

HSBC

11,1

Standard Chartered    

11,1

Credit Suisse

11,2

Deutsche Bank

19,8

*bron: Thomson Reuters, berekend over consensuswinstverwachting over 2019, per 11 januari 2019

Onderscheid tussen banken

Opvallend is dat beleggers in de waarderingen weinig onderscheid maken tussen banken met sterke balansen en/of in stabiele markten en banken met zwakkere balansen en/of in markten met grote geopolitieke risico’s zoals het Verenigd Koninkrijk of Italië. Dit creëert aantrekkelijke kansen om  posities te ruilen naar geprefereerde banken. Wij merken daarbij op dat zowel de koersen van sterke alsmede de zwakke banken sterk zijn gecorrigeerd.

Wij zijn van mening dat zwakker gekapitaliseerde banken kwetsbaarder zijn in de huidige omgeving. Ook banken met een hoger risicoprofiel zijn vanwege de activiteiten zijn minder in trek. Het verlagen van dividenduitkeringen is bij deze banken mogelijk sneller aan de orde. Wij denken dat beleggers in banken de komende tijd hun focus houden op kapitaalteruggave aan de aandeelhouders.Daarom gaat onze voorkeur uit naar sterk gekapitaliseerde banken.

Wij stellen daarom dat Europese bankaandelen selectief aantrekkelijk zijn. Onze voorkeuren gaan daarbij uit naar BNP Paribas (positieve opinie), ING (neutrale opinie), ABN Amro (neutrale opinie), UBS (positieve opinie) en KBC (positieve opinie). Dit zijn volgens ons stuk voor stuk sterke banken, die ook aantrekkelijk gewaardeerd zijn.